Адв. Хаджипанайотова пред MEDIAMALL: Виновен без доказване на противното или безспорното вземане: законен рекет чрез противоконституционен закон

Адв. Хаджипанайотова пред MEDIAMALL: Виновен без доказване на противното или безспорното вземане: законен рекет чрез противоконституционен закон
Мракобесният член 417, даващ право на кредитор да поиска заповед за изпълнение на вземане, без съдебно дело, без съд и присъда!

– Здравейте адв. Хаджипанайотова, какво Ви накара да излезете отново в публичното пространство и да се обявите против действащия чл.417 от ГПК?

– Член 417 е променил милиони човешки съдби, хиляди безвъзвратно е погубил, ужилените са безброй. От поне 10 години у нас има опити за неговата крайно належаща промяна; такава има, но тя е крайно недостатъчна и смятам, че към момента в тази му форма, законът нарушава основните конституционни граждански права. Благодарение на сега действащия 417 кредитори могат да си търсят задължения по бързата процедура – без доказателства, без съд, без присъда, чрез вездесъщите съдебни изпълнители. Длъжникът би могъл да защити правата си чак след като получи съобщение от съдебен изпълнител. Докато тече обжалването, имуществото му може да бъде отнето и продадено на данъчна оценка, а механизъм за връщане няма!

Редица хора са загубили имуществото си, защото не са имали защита. „Дори да са спечелили делото, вече са изгубили имота си и той няма как да бъде възстановен“; Това ли е правосъдие и равноправие?

И как следва нарочения за длъжник да представи обезпечение при условие, че всичките му банкови сметки са запорирани, а всички имоти възбранени, което само по себе си е достатъчно обезпечение за вземане, което още не е доказано, че е дължимо?!?

Понятие като безспорно вземане несъществува и не знам как се допуска един цял закон да се базира на същото!

След като едно определение или решение не е влязло в сила и е обжалвано, как се допуска предварително и принудително обезпечение на същото?!?

Според закона имаме право да спрем незабавното изпълнение, като ипотекираме имота си в полза на кредитора!

Защо следва да предоставяме обезпечение за недоказано задължение, базирано на документ, който е оспорим?!

Къде е принципът на равнопоставеността?

Една възбрана върху имот не е ли достатъчно обезпечение?

Законът позволява да се запорират всичките нисметки при висящ процес, твърдейки, че едно вземане е безспорно, докато ние го оспорваме?!?

И ти си осъден предварително и изтърпяваш наказание, преди доказване на престъплението; къде в случая е правото на справедлив процес?!?

Не на последно място, законът не дава възможност при доказване на противното, нароченият за длъжник да бъде обезщетен за всички отрицателни последици.

– Каква промяна е нужна според вас, за да се защитят правата и на кредиторите и на длъжниците?

– Аз искам да се спазват същността и принципите на правото, на които са ме учили и се основават държавността и съвременното общество. Считам безпрекословно, че всеки длъжник следва да сиплаща задълженията и всеки кредитор следва да има бърз и работещ метод за връщане на дължимото му, при равноправни условия!

Основният проблем е предварителното изпълнение: то не е законно, защото не се базира на доказано задължение; при наличие на възражение, следва незабавно да се спре предварителното изпълнение.

Това няма да наруши интереса на кредитора, защото при наличие на имот или материален актив с наложена възбрана, тя остава, а ако има наличие на материално обезщетение, което подлежи на възбрана, не следва да се допуска запор на сметки, нито да се изисква ипотека.

Това ще преклудира неправомерното изземване на имущество и други материални активи, което към момента се осъществява и за мен представлява просто официален и законен рекет!

Цялата постановка се основава на дефиницията“безспорни вземания“; а знаете ли каква е дефиницията за безспорни вземания в европейското изпълнително основание?

Вземането се счита за „безспорно“, когато:

1. Длъжникът е изразил съгласие, като го е признал чрез споразумение, което е било одобрено от съда или сключено пред съда в хода на съдебното производство;

2. Длъжникът никога не е възразил по отношение на това в хода на съдебната процедура;

3. Длъжникът не се явил или не е представен на съдебно заседание по отношение на това вземане, след като първоначално е оспорил вземането в хода на съдебния процес;

4. Длъжникът изрично го е признал в публичен документ.

Открийте 10-те разлики…

Категорично заставам зад позицията, че длъжникът дължи и следва да плати незабавно и ако си позволи неоснователно да твърди противното, следва да си понесе загубата на време и на съда, и на кредитора.

Но виновен преди и след доказване на противното или да дължиш предварително“безспорно вземане”, което можеш да обжалваш, е против основите и същността на правото, демократичната държава, конституцията и съществуването и смисълът на гражданско общество!

Източник: MEDIAMALL.INFO