Почти 40 млрд. лв. е държавният дълг за 2022

Почти 40 млрд. лв. е държавният дълг за 2022

Бюджетният дефицит в институционален сектор „Държавно управление“ за 2022 е -4, 859 000 000 лв. отчита НСИ. Това е -2.9% от БВП.

Дефицитът в подсектор „Централно управление“ е в размер на -4 678 000 000 лв., или -2.8% от БВП. Подсектор „Местно управление“ е реализирал излишък от 442 000 000 лв., а подсектор „Социалноосигурителни фондове“ е реализирал дефицит от -623 000 000 лева.

Дългът на Р България за 2022 г. е в размер на 37 850 000 000 лв., или 22.6% от БВП.

 

Почти 40 млрд. лв. е държавният дълг за 2022