АКТУАЛНИ

Отказваме се от близо 600 милиона евро по изменения план за възстановяване и устойчивост

ЕК прие новия План за растеж за Западните Балкани

Европейската комисия съобщи, че е одобрила изменения план на България за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Промените се наложиха заради редукция на безвъзмездните средства, които страната ни ще получи по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) – от 6.27 млрд. евро на 5.69 милиарда евро.

Преразглеждането е част от актуализацията на коефициента на разпределение на безвъзмездните средства по МВУ от юни 2022 г. и отразява сравнително по-добрите икономически резултати на България през 2020 г. и 2021 г. в сравнение с първоначално предвидените.

В изменения план България предложи 22 мерки, които да бъдат премахнати, намалени или изменени.  Три проекта – за около 130 млн. евро изобщо няма да бъдат реализирани. Те са за цифровата трансформация на „Български пощи“ (101 млн. лв.), изграждането на интермодален транспортен терминал в Русе (44.6 млн. лв.) и цифровизацията на управлението, контрола и ефективното използване на водите (112 млн. лв.).

По-късно стана ясно, че е отпаднало и финансирането на протонния център за хора с онкологични заболявания за 188 млн. лева.

 

Измененият план на България продължава да стимулира екологичния (57.5% от отпуснатите по плана средства) и цифровия преход, и да укрепва икономическата и социалната устойчивост на България, се казва в съобщението на ЕК.

Сега Европейският Съвет разполага по правило с четири седмици, за да приеме предложението на ЕК за одобряване на изменения план.

През декември 2022 г. България получи първо плащане в размер на 1.37 милиарда евро. 

През октомври 2023 г. страната ни изпрати искане за второто плащане от 724 млн. евробез изпълнени четири мерки. Очакванията на управляващите са то да бъде платено до края на годината.

До момента България е усвоила едва 2.21 процента от средствата. Крайният срок за оползотворяването им е средата на 2026 г. Прогнозите са, че се очертават сериозни загуби заради бавното приемане на законите и обжалването на обществени поръчки.