Осъдена и уволнена прокурорка поиска да влезе в кабинета си

Осъдена и уволнена прокурорка поиска да влезе в кабинета си

Заради това Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС) бързо ще поиска от съда предварително изпълнение на решението си за уволнението на прокурорката.

Прокурорка, уволнена от съдебната система, защото е окончателно осъдена за склоняване на своя колежка да прекрати дело срещу врачка, поиска да влезе в кабинета си. Мотивът – до окончателното произнасяне на Върховния административен съд (ВАС) по жалбата срещу освобождаването ѝ, тя все още се води на работа. 

Казусът е свързан с Райна Бачева от районната прокуратура в Перник.

В началото на юли т.г. Върховният касационен съд (ВКС) остави в сила присъдата на апелативните съдии, с която Бачева е осъдена условно на 6 месеца затвор с 3-годишен изпитателен срок заради товае, че е склонявала своя колежка да прекрати дело срещу врачка, както и за осуетено разследване за инцидент на пътя (подробности виж тук).

В края на същия месец Прокурорската колегия я уволни от системата и остави без разглеждане две нейни молби. Първата беше за отлагане на решението за освобождаването ѝ, тъй като е внесла искане за възобновяване на делото срещу нея във ВКС, а втората – подадена от нея оставка (виж още тук).

Бачева сезира ВАС като поиска и спиране на предварителното изпълнение на решението за уволнението ѝ.

Преди месец върховните съдии отхвърлиха искането, защото се явява без предмет и обясниха, че според правилото на чл. 166, ал. 1 АПК обжалването спира изпълнението на административния акт. Предварителното му изпълнение като изключение от правилото е възможно при допускането му с разпореждане на административния орган – в случая ПК на ВСС, или по силата на отделен закон.

Обжалваните по делото решения са приети в производство по Глава девета, Раздел първи от Закона за съдебната власт, регламентиращ назначаването и освобождаването от длъжност на съдиите, прокурорите и следователите.

За разлика от общата разпоредба на чл. 36, ал. 1 от същия закон, в тази област на правно регулиране не е изрично предвидена предварителна изпълняемост на административните актове, нито тя е разпоредена от колегията на ВСС на основание чл. 60, ал. 1 АПК.

При неосъществяването на някоя от посочените хипотези суспензивният ефект на жалбата не е преодолян, т.е. действа общата забрана за изпълнение на акта до влизането му в сила, а търсеното обезпечение на оспорването е постигнато с упражненото право на жалба.

Поради това и направеното искане се явява без предмет и следва да бъде оставено без разглеждане“, посочва ВАС.

Т.е. Прокурорската колегия е трябвало изрично да гласува предварително изпълнение на решението си за уволнението на Бачева, но не е сторила това през юли, когато е разглеждала казуса.

Въпросът беше обсъден на последното заседание на ПК.

Тогава стана ясно, че предвид определението на ВАС Райна Бачева е подала молба да бъде допусната до кабинета си в РП-Перник, защото до окончателното произнасяне на съда, тя се води на работа.

Кадровиците препратиха заявлението ѝ до шефа на районната прокуратура в Перник, който трябва да прецени какво да прави.

Същевременно ПК на ВСС реши да отправи искане до ВАС за допускане на предварително изпълнение на решението от юли, с което Райна Бачева беше уволнена от съдебната система, считано от датата на вземането му.

Източник: news.lex.bg

Още новини четете в категория Новини