ЛУКОЙЛ:Отмяната на дерогациата от 01.01.2024 г. поставя рафинерията в технологичен и логистичен риск

КС допусна делото за прекратяването на концесията на „Лукойл“ за „Росенец“

Във връзка с обявената договореност относно дерогацията за внос на руски петрол, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД заявява, че отмяната от 1 януари 2024 г. на квотите за износ на нефтопродукти, които не могат да се пласират на българския пазар, фактически е равносилна на отмяна на дерогацията още от декември 2023 г.

Липсата на възможност за износ на тези продукти ще доведе до бързо препълване на складовете на рафинерията, а това – до принудително спиране на производството. Това може да постави бургаската рафинерия в условия на повишен технологичен и логистичен риск и да застраши доставките на горива за българския пазар.

С оглед вероятните негативни последици от това намерение, призоваваме съответните институции към диалог за намиране на изпълнимо безрисково решение.

Ръководството на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ заявява готовност да окаже активно съдействие по този въпрос.