Износът ни за основни търговски партньори опасно спада

Износът ни за основни търговски партньори опасно спада

Стокообменът на България с основните ни търговски партньори от ЕС и трети страни се свива шести пореден месец. Данните на НСИ показват спад, както по отношение на износа на български стоки, така и на вноса у нас.

През периода януари – август 2023 г. от България са изнесени стоки на стойност 56.841 млрд. лв., което е със 7.6% по-малко в сравнение със същия период на 2022 г. Специално през август е отчетен огромен спад в българския износ от цели 22%.

При вноса на чуждестранни стоки намалението е 8.8% като за периода януари-август са внесени стоки за 63.877 млрд. лв.

Тази негативна тенденция във външната ни търговия отразява стагнацията на водещите икономики в света и означава проблеми пред растежа на българската икономика за тази и следващата година. Европейската комисия наскоро ревизира прогнозата си за представянето на българската икономика като намали прогнозите за растеж на БВП за тази година на 1.5%, а за 2024 г. – на 2.4%. Припомняме, че  Министерството на финансите очаква икономическият растеж на България през тази година да бъде 1,8%, a през следващите две години 3,3-3.2%.

Впечатление прави, че износът на български стоки се свива към всички наши основни търговски партньори. В рамките на ЕС това са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция, които формират 61.4% от износа ни за държавите-членки на съюза.

Така например износът към изпадналата в рецесия Германия, която е експортна дестинация №1 за българските фирми, се е свил с 8.8% през първите осем месеца на годината. За съседните страни като Гърция спадът е 20%, а за Румъния – 11%. За Италия и Франция тази година сме експортирали 7-8% по-малко стоки, а за Испания и Нидерландия спадът е двуцифрен – съответно 12 и 23 %.

В интервю пред БНР в неделя министърът на икономиката Богдан Богданов коментира, че българските компании в краткосрочен план може да очакват стагнация за основните си европейски пазари, затова трябва да търсят към алтернативни пазари.

Огромен спад на българския износ обаче се отчита и за страните извън ЕС. Само през август сривът е 40% в сравнение с август 2022 г. За периода януари – август износът на стоки от България за трети страни е на стойност 19.316 млрд. лв., което е свиване с 9.5%.

За Турция, която е водеща в експортната ни листа за страните извън ЕС, спадът е 17%, за Сърбия – 18%. Намалял е износът ни за САЩ с 4% и за Обединеното кралство – с 16%.

В същото време данните показват, че за Китай български фирми за изнесли стоки 1.204 млрд. лв., което е с 45% повече от миналата година. По-голям износ (5.6%) сред основните ни търговски партньори сме направили и към РС Македония.

По видове стоки впечатление прави, че най-големите спадове в българския износ са при групите „Минерални горива и масла“ и „Мазнини и масла от животински и растителен произход“. Към първата група, която отчита свиване от 38% за януари-август, се числи продукцията на „Лукойл Нефтохим“. При втората група е слънчогледовото олио, където България в последните години се нареди сред световните лидери по износ. Той обаче е намалял с цели 70% за страните от ЕС и със 7% към трети страни. 

Сериозен спад от около 20% се отчита и при експорта на български химически продукти.

Добрата новина е, че българското машиностроене, електротехника и електроника продължават да се представят добре на световните пазари. Износът на машини, оборудване и превозни средства е нараснал с 15% както към ЕС, така и към страни извън съюза.

Тенденцията на спад след силното представяне през 2022 г. се наблюдава от март месец насам, като специално през юли износът за ЕС намалява с 9.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 787.1 млн. лева.

Източник: СЕГА