БРУТАЛНО! Асен Василев е решил да продаде 700 000 дка от държавния поземлен фонд рещу 340 млн. лева

BIRD: Офшорка на Асен Василев е взела от Бретшнайдер 1,5 млн. долара заем и не го е върнала

Скандал! Асен Василев продава 1/5 от държавните обработваеми земи, за да закърпи бюджета си.

Финансовият министър Асен Василев е решил да продаде 700 000 дка от държавния поземлен фонд рещу 340 млн. лева – сума, която е заложена в приходната част на бюджета, видя Епицентър. бг.

Като продажбата няма да е срещу реални пари, а срещу ПКБ (поименни компенсационни бонове) .

Скандалът има две страни!

Първо, 700 000 дка е 1/5 от целия останал държавен поземлен фонд от обработваеми плодородни български земи!

Второ, към този момент годишният наем/аренда, който държавата получава от земите, предложени от Асен Василев за продажба, е 90 млн лева!

90 млн лева реални пари всяка година срещу заложената в бюджета продажба дори не на стойност  340 млн лв, а далеч по-малко, защото повече от половината от тази сума ще се плаща с ПКБ (поименни компенсационни бонове) – хартийки, които някой финансов тарикат е купиил на 10-12 стотинки за 1000 лв номинал. 

Това е национална предателство – да се продава плодородна земя срещу хартийки!

При невижданата ликвидна криза в сектор Земеделие  и на фона на песимистичните прогнози за развитието на сектора поради влизането на селскостопанския световен гигант Украйна в ЕС и неговия пазар България ще се раздели за смешни пари с 1/5 от земеделската си земя. 

Вместо да подкрепи фермерите си с този ресурс в тази ликвидна криза някой финансов гигант ще я придобие, за да рекетира работещите! 

Ето какво пише министърът на земеделието Кирил Вътев в становище на Министерство на земеделието относно Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект

за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

„По отношение на посочения допълнителен приход от продажба на земи през 2025 г.,

обръщам внимание на следното:

Прогнозната стойност на касовите приходи от продажбата на земи от държавния поземлен фонд чрез поименни компенсационни бонове (ПКБ), посочени в предложената рамка за бюджет на МЗХ за 2025 г. е в размер на 340 млн. лв.

За тази стойност, при допускане на продажба чрез търг на земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) за притежатели на поименни компенсационни бонове, на компенсаторни записи и на жилищни компенсаторни записи, ще са необходими по предварителни разчети приблизително 700 000 дка., което представлява 1/5 от наличния държавен поземлен фонд.

Съгласно чл. 35, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), шестдесет на сто от предложената цена в търговете за земеделски земи от държавния поземлен фонд се заплащат с ПКБ от спечелилия участник. Останалите четиридесет процента е с парични средства от цената на имота по пазарна оценка.

Следва да се има предвид, че ресурсът на земите от държавния поземлен фонд е ограничен и се използва:

– за обезщетяване на собствениците, чиито имоти не могат да бъдат възстановени, поради проведени мероприятия, както и за обезщетяване български граждани, чиито земеделски земи са послужили за погасяване на държавен дълг съгласно Спогодбата за уреждане на висящите финансови въпроси и развитие на икономическото сътрудничество между Народна Република България и Кралство Гърция (ДВ, бр. 87 от 1964 г.);

– за дългосрочно отдаване под наем и аренда, като ежегодно приходите са в размер на приблизително 90 млн. лв.“

Всички приказки из управленски програми и пламенни речи за оземляване на млади, нови и малки фермери се оказаха поредното “ала-бала” на Промяната. 

Становището може да видите ТУК – 0407-465_13.11.2023.docx

Припомняме, че подобна идея имаше по време на първото правителство на Борисов, когато земеделски министър беше Мирослав Найденов. Скандалът, който гръмна, беше толкова силен, че беше напът да свали кабинета. Идеята беше моментално изтеглена и оттогава никой не си е позволявал отново да я сложи на масата.

Очаквайте подробности

Източник: Епицентър