ВСС не са съгласни с промените в Конституцията

ВСС не са съгласни с промените в Конституцията

Пленумът на ВСС не одобри проекта за промени в Конституцията, които предлагат от ПП/ДБ. На извънредно заседание на Пленума членовете на кадровия орган гласуваха разделно предложенията за промени в Основния закон.

Правосъдният министър Атанас Славов откри началото на заседанието на кадровия орган, като заяви, че това ще е едно от последните заседание на настоящия ВСС. Славов уточни, че председателят на Комисията по конституционни въпроси в Народното събрание Радомир Чолаков е уверил изпълнителната власт, че ще има достатъчно време за дискусия, консенсус и нищо в Конституцията няма да бъде наложено силово. Славов ще настоява правосъдният министър, който и да е той, да не участва активно в работата на двата разделени съвета на ВСС.

В дебата Цветинка Пашкунова заяви, че проектът за промени в Конституцията е съотносим само към параграфите, които касаят съдебната власт, необходимо е да се редуцират правомощията на главния прокурор. Относно методическото ръководство, той е с по-нисък властови интензитет и се свежда додаване на указания за правилата, способите и действията на прокурорите с цел спазване на законността. Тя не е съгласна прокуратурата да отменя незаконосъобразни актове и прокуратурата да участва в граждански и административни дела. Основна функция на прокуратурата е да следи да спазване на законността. При осъществяване на дейността си прокуратурата работи в обществен интерес и нейно задължение е да реагира на всяко закононарушение. В защита на обществения интерес прокурорът може да предяви искове и съответно действия по Семейния кодекс, Закона за здравето, Закона за защита на домашното насилие, Търговския закон и др.

Според Пашкунова обаче липсват мотиви за разделянето на ВСС на две – на прокурорска и съдийска колегия, не се гарантира независимост, справедливо правосъдие, а и биха възникнали правни последици. Пашкунова уточни, че и сегашният ВСС има прокурорска и съдийска колегии, които работят спрямо дневния ред на кадровия орган. Недопустимо е обикновено Народно събрание да прави предложения за промени в статута, функциите и организацията на конституционните установени органи, длъжности и съществуващият баланс в тяхното взаимодействие, разкритикува Пашкунова проектът за промени в Конституцията, пише news.bg.

Тя посочи, че предложението на законодателя за намаляване мандата на ВСС, върховните съдилища и на главния прокурор не съответстват на тълкуването на Конституционния съд. Накърнен е балансът на властите президентът да не може освобождава тримата големи (председателят на ВКС, председателят на ВАС и на главния прокурор) по предложение на ВСС. Остава неуреден въпросът кой ще приема проектите за бюджети на ВСС, прокурорски съвет, Националния институт за правосъдието. Евентуален бъдещ проблем Пашкунова вижда и в липсата на предвиден орган, който да полага усилия за въвеждането на електронно правосъдие. Разделянето на ВСС ще постави под риск постигнатите резултати в съдебната власт, добави Пашкунова.

Най-сериозен проблем тя съзира в разписаните правомощия и предписания в числеността и структурата на евентуалните два нови органа във ВСС. Сега действащият модел на съдебната система е работещ, подчерта Пашкунова.

Съдия Атанаска Дишева не е съгласна със становището на пленума на ВСС относно проекта за промени в Конституцията. Тя не смята, че разделянето на ВСС на две ще наруши балансът между властите и променя на баланса на формите на управление. Разделянето на ВСС ще осигури орган на независимост в техните правомощия, сигурна е Дишева. С какво съществуването на сегашния ВСС спомага или допринася за независимостта на съдилищата и правораздавателната дейност? Отговорът е, че няма такава полза, категорична бе тя и застъпи становището си, че ВСС трябва да бъде разделен на два независими органа.

Дишева смята, че са излишни повече дебати за новата Конституция.

Припомняме, че проектът за промени в Конституцията бе обсъден и от членовете на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет (ВСС). Членовете на Съвета приеха решение за необходимостта от запазване действащия конституционен модел на функциониране органите на съдебната власт, вкл. организацията и дейността на единен Висш съдебен съвет, действащ чрез своите колегии и пленум. Те се обединиха около необходимостта за усилване на професионалния елемент на участие на съдиите, прокурорите и следователите във ВСС.

Съветът за партньорство заяви несъгласие за промени в основния закон, свързани с нарушаване на баланса между властите с отпадане на структури, функции и правомощия на конституционно закрепени органи на съдебната власт. Приета бе и позиция, според която съдебната реформа трябва да се изразява в законодателни промени, включително конституционни, укрепващи независимостта на съдебната власт при зачитане принципите на върховенството на правото и разделението на властите.