Среща Габриел – Блинкен. Какво си казаха?

Среща Габриел – Блинкен. Какво си казаха?

България и САЩ стоят решително в подкрепа на Украйна.

Договорена е „подкрепа, координация и общ отговор на предизвикателствата“Вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел се срещна с държавния секретар на САЩ Антъни Блинкен.

Двустранната среща се състоя във Вашингтон в рамките на втората сесия на стратегическия диалог между България и САЩ.„Подкрепа, координация и общ отговор на предизвикателствата – това са посланията от срещата ми с държавния секретар на САЩ Антъни Блинкен. Благодаря за сърдечното посрещане като вицепремиер на България.

Страната ни е стратегически партньор, значим съюзник и приятел“, коментира Мария Габриел.„Успешното провеждане на втората сесия на стратегическия диалог между България и САЩ и общите ни приоритети основани на демократичните ценности и спазването на международния правов ред са окуражаващи.

Подписването на Меморандума за разбирателство между България и САЩ за противодействие на чуждестранното манипулиране на информация е от ключово значение в среда на засилващи се хибридни атаки и дезинформация“, подчерта вицепремиерът.

„В конструктивен и добронамерен дух в рамките на стратегическия диалог набелязахме общи подходи към глобални и регионални проблеми. Имаме и конкретни намерения за разширяване на сътрудничеството в областта на икономиката, иновациите и енергетиката.

Ще работим заедно и за защита на демокрацията и укрепване на върховенството на закона. Двустранните отношения ще целят ползи за гражданите и на двете страни“, обобщи Мария Габриел.България и САЩ стоят решително в подкрепа на Украйна.

Това се казва в съвместно изявление, публикувано от Държавния департамент на САЩ, след провелата се втора сесия по Стратегическия диалог между България и САЩ.

“Руската непровокирана и неоправдана война срещу Украйна нарушава грубо международното право, заплашва базирания на правила международен ред и подкопава стабилността на Европа, включително и сигурността на Черноморския регион.

Двете страни споделят обща цел: за сигурен, проспериращ и свързан Черноморски регион, свободен от заплахи за териториалния интегритет, от икономическа принуда и зловредно влияние”, е посочено още в съобщението.България и САЩ се разбраха за задълбочаване на сътрудничеството в отбраната и сигурността.

“Отчитайки стратегическата позиция на България в региона и в НАТО, ние увеличаваме своето патньорство в областта на отбраната с цел подобряване на сигурността на Балканите и региона на Черно море, включително и чрез съвместното ни участие в многонационалната бойна група на НАТО в България”, се посочва още в изявлението.

Силното сътрудничество между двете страни засилва опиративната съвместимост в рамките на НАТО, благоприятства за модернизацията на отбраната на България и допълнително развива отбранителния сектор на страната.Беше обсъдено разширяване на сътрудничеството в енергетиката и икономиката.

„Двете страни отбелязват значителните усилия на България за диверсифициране на енергийния й сектор и допълнително намаляване на зависимостта й от руски енергийни ресурси.

България и САЩ работят съвместно за създаване на по-гъвкав енергиен пазар, разширяване на сътрудничеството в областта на ядрената енергия за граждански цели и ускоряване на прехода към нисковъглеродни и възобновяеми енергийни източници.

Двете страни планират да разширят двустранните търговски и инвастиционни връзки чрез насърчаване на иновациите, въвеждане на ефективно управление на нови технологии и насърчаване на благоприятна бизнес среда и ще обсъдят допълнително как да разширят сътрудничеството си в сферата на възникващите технологии и политиката по космоса.

България и САЩ имат намерение, също така, да приоритизират скрининга на преките чуждестранни инвестиции, за да гарантират националната си сигурност“, се посочва в съобщението.Габриел и Шолей коментираха защитата на демокрацията и подсилване на върховенството на правото.

“Признавайки значимостта на задълбочаването и разширяването на нашето сътрудничество в борбата с чуждата дезинформация и пропаганда, подписахме Меморандум за разбирателство за противодействие на чуждестранната информационна манипулация.

Работим за постигане на конкретни и практически резултати, които ще помогнат в запазване на демокрацията, като противодействат на нарастващата заплаха от чуждо зловредно влияние и държавно спонсорирана дезинформация.

Ние също така подчертахме нашите продължаващи усилия в усилване на върховенството на правото и осигуряване на независимостта на съдебната система и планираме да продължим съвместните си усилия за изкореняване на бича на трафика на хора”.

София и Вашингтон се разбраха за разширяване на двустранните връзки.„България и САЩ отбелязват задълбочаващите се контакти между гражданите на двете страни и се ангажират да задълбочават тези контакти чрез академичен, културен и професионален обмен.

Двете страни приветстват прогреса на България към включване в Програмата за безвизови пътувания и САЩ препотвърждава подкрепата си за продължаващите усилия на страната да изпълни правните изисквания за прием в програмата.“

Още новини четете в категория Новини