СОС избра членовете и ръководствата на постоянните комисии

СОС избра членовете и ръководствата на постоянните комисии

Столичният общински съвет (СОС) избра членовете и ръководствата на постоянните комисии. От Столичната община изпратиха подробен списък.

 

 

Вижте как се разпределиха общинските съветници:

Постоянна комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика – 17 членове:

1.1. Севделина Георгиева Петрова – председател;
1.2. Росица Юри Николова – зам.-председател;
1.3. Георги Валентинов Георгиев – зам.-председател;
1.4. Димитър Първанов Димитров;
1.5. Благовест Георгиев Георгиев;
1.6. Христо Николаев Копаранов;
1.7. Стефан Атанасов Спасов;
1.8. Грети Иванова Стефанова;
1.9. Димитър Христов Петров;
1.10. Анна Илиева Стойкова;
1.11. Драгомир Христов Младенов;
1.12. Лорита Георгиева Радева;
1.13. Диана Нинова Тонова;
1.14. Войслав Георгиев Тодоров;
1.15. Иван Георгиев Сотиров;
1.16. Ася Тодорова Тодорова;
1.17. Васил Стайков Драганов.

2. Постоянна комисия по финанси и бюджет – 17 членове:

2.1. Димитър Бойков Вучев – председател;
2.2. Иван Янчов Таков – зам.-председател;
2.3. Пламен Иванов Данаилов – зам.-председател;
2.4. Бойко Георгиев Димитров;
2.5. Емилия Божидарова Ангелова;
2.6. Андрей Зографски;
2.7. Благовеста Атанасова Кенарова;
2.8. Росица Юри Николова;
2.9. Драгомир Иванов Драгомиров;
2.10. Ваня Лазарова Тагарева;
2.11. Прошко Начев Прошков;
2.12. Екатерина Евлогиева Йорданова;
2.13. Войслав Георгиев Тодоров;
2.14. Красимир Рангелов Гълъбов;
2.15. Севделина Георгиева Петрова;
2.16. Вили Младенов Лилков;
2.17. Карлос Арналдо Контрера.

3. Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика – 11 членове:

3.1. Ваня Руменова Григорова – председател;
3.2. Саад Таммам Алуани – зам.-председател;
3.3. Антон Господинов Койчев – зам.-председател;
3.4. Борис Бориславов Бонев;
3.5. Марта Руменова Георгиева;
3.6. Пламена Стаменова Терзирадева-Велкова;
3.7. Георги Валентинов Георгиев;
3.8. Диян Величков Стаматов;
3.9. Диана Нинова Тонова;
3.10. Иван Максимов Пешев;
3.11. Емил Александров Димитров.

4. Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори – 13 членове:

4.1. Красимир Рангелов Гълъбов – председател;
4.2. Емилия Божидарова Ангелова – зам.-председател;
4.3. Лорита Георгиева Радева – зам.-председател;
4.4. Цветелина Калинова Симеонова – Заркин;
4.5. Димитър Първанов Димитров;
4.6. Симеон Борисов Ставрев;
4.7. Димитър Христов Петров;
4.8. Пламена Стаменова Терзирадева-Велкова;
4.9. Анна Илиева Стойкова;
4.10. Антон Гаро Хекимян;
4.11. Иван Максимов Пешев;
4.12. Еньо Енев Савов;
4.13. Ивайло Христов Йонков.

5. Постоянна комисия по местно самоуправление и нормативна уредба – 9 членове:

5.1. Иван Митьов Виделов – председател;
5.2. Георги Валентинов Георгиев – зам.-председател;
5.3. Димитър Иванов Данаилов – зам.-председател;
5.4. Димитър Петров Шалъфов;
5.5. Марта Руменова Георгиева;
5.6. Христо Николаев Копаранов;
5.7. Димитър Христов Петров;
5.8. Румен Стенли Александров;
5.9. Деян Николаев Николов. 

6. Постоянна комисия по образование, култура, наука и културно многообразие – 13 членове:

6.1. Мирослав Ласло Боршош – председател;
6.2. Цветелина Калинова Симеонова – Заркин – зам.-председател;
6.3. Венци Венциславов Стойчев – зам.-председател;
6.4. Бонка Сергеева Василева;
6.5. Гергин Александров Борисов;
6.6. Веселин Йорданов Калановски;
6.7. Стефан Атанасов Спасов;
6.8. Антон Гаро Хекимян;
6.9. Диян Величков Стаматов;
6.10. Иван Митьов Виделов;
6.11. Еньо Енев Савов;
6.12. Вили Младенов Лилков;
6.13. Ивайло Йорданов Костадинов.

 

7. Постоянна комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация – 17 членове:

7.1. Прошко Начев Прошков – председател;
7.2. Димитър Петров Шалъфов – зам.-председател;
7.3. Иван Максимов Пешев – зам.-председател;
7.4. Борис Бориславов Бонев;
7.5. Бойко Георгиев Димитров;
7.6. Гергин Александров Борисов;
7.7. Грети Иванов Стефанова;
7.8. Бонка Сергеева Василева;
7.9. Антон Гаро Хекимян;
7.10. Татяна Николова Георгиева;
7.11. Диана Нинова Тонова;
7.12. Станислав Чавдаров Младенов;
7.13. Ивайло Христов Йонков;
7.14. Венци Венциславов Стойчев;
7.15. Севделина Георгиева Петрова;
7.16. Пламен Иванов Данаилов;
7.17. Иван Михайлов Алексиев. 

 

8. Постоянна комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране – 11 членове:

8.1. Димитър Иванов Данаилов – председател;
8.2. Грети Иванова Стефанова – зам.-председател;
8.3. Николай Вельов Велчев – зам.-председател;
8.4. Драгомир Иванов Драгомиров;
8.5. Стефан Атанасов Спасов;
8.6. Димитър Бойков Вучев;
8.7. Антон Господинов Койчев;
8.8. Драгомир Христов Младенов;
8.9. Станислав Чавдаров Младенов;
8.10. Венци Венциславов Стойчев;
8.11. Иван Георгиев Сотиров.

 

9. Постоянна комисия по обществен ред и сигурност – 9 членове:

9.1. Ваня Лазарова Тагарева – председател;
9.2. Румен Стенли Александров – зам.-председател;
9.3. Васил Стайков Драганов – зам.-председател;
9.4. Благовеста Атанасова Кенарова;
9.5. Христо Николаев Копаранов;
9.6. Веселин Йорданов Калановски;
9.7. Николай Вельов Велчев;
9.8. Иван Георгиев Сотиров;
9.9. Карлос Арналдо Контрера.

 

10. Постоянна комисия по транспорт и пътна безопасност – 15 членове:

10.1. Иван Янчов Таков – председател;
10.2. Андрей Зографски – зам.-председател;
10.3. Карлос Арналдо Контрера – зам.-председател;
10.4. Димитър Първанов Димитров;
10.5. Симеон Борисов Ставрев;
10.6. Благовест Георгиев Георгиев;
10.7. Гергин Александров Борисов;
10.8. Анна Илиева Стойкова;
10.9. Димитър Бойков Вучев;
10.10. Прошко Начев Прошков;
10.11. Ваня Руменова Григорова;
10.12. Ивайло Христов Йонков;
10.13. Ася Тодорова Тодорова;
10.14. Емил Александров Димитров;
10.15. Красимир Рангелов Гълъбов.

 

11. Постоянна комисия за децата, младежта и спорта – 11 членове:

11.1. Димитър Петров Шалъфов – председател;
11.2. Татяна Николова Георгиева – зам.-председател;
11.3. Еньо Енев Савов – зам.-председател;
11.4. Благовест Георгиев Георгиев;
11.5. Драгомир Иванов Драгомиров;
11.6. Саад Таммам Алуани;
11.7. Екатерина Евлогиева Йорданова;
11.8. Мирослав Ласло Боршош;
11.9. Войслав Георгиев Тодоров;
11.10. Вили Младенов Лилков;
11.11. Иван Михайлов Алексиев.

 

12. Постоянна комисия за връзки с гражданското общество – 7 членове:

12.1. Николай Вельов Велчев – председател;
12.2. Румен Стенли Александров – зам.-председател;
12.3. Ася Тодорова Тодорова – зам.-председател;
12.4. Бонка Сергеева Василева;
12.5. Благовеста Атанасова Кенарова;
12.6. Марта Руменова Георгиева;
12.7. Драгомир Христов Младенов.

 

13. Постоянна комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти – 9 членове:

13.1. Цветелина Калинова Симеонова – Заркин – председател;
13.2. Екатерина Евлогиева Йорданова – зам.-председател;
13.3. Станислав Чавдаров Младенов – зам.-председател;
13.4. Саад Таммам Алуани;
13.5. Пламена Стаменова Терзирадева-Велкова;
13.6. Диян Величков Стаматов;
13.7. Иван Михайлов Алексиев;
13.8. Деян Николаев Николов;
13.9. Емил Александров Димитров.

 

14. Постоянно действащата комисия, съгласно Закона за противодействие на корупцията – 9 членове:

14.1. Бонка Сергеева Василева – председател;
14.2. Антон Гаро Хекимян – зам.-председател;
14.3. Иван Михайлов Алексиев – зам.-председател;
14.4. Благовеста Атанасова Кенарова;
14.5. Иван Митьов Виделов;
14.6. Пламен Иванов Данаилов;
14.7. Ивайло Христов Йонков;
14.8. Васил Стайков Драганов;
14.9. Ивайло Йорданов Костадинов.

 

Източник: NOVA

Още новини четете в категория Новини