Скандални факти от протокола по делото за машините във ВАС

Скандални факти от протокола по делото за машините във ВАС

Ето какво е заявила Росица Матева от ЦИК пред Върховния административен съд, който днес гледа делото за машините:

„Действията, които заместник министър Стойнов е извършил, по информацията от ДАНС на 25.10.2023 г., не са част от процедурата по удостоверяване на съответствието. Тези действия представляват повторно извършване на доверено изграждане, което е записано и на флаш памет, за която не е ясно какво се е случило с нея. В следствие на тези действия е възможно да се създаде друг софтуер, който да бъде инсталиран върху устройствата за гласуване.

Повторно извършване на доверено изграждане е недопустимо по всички правила и процедури, които са утвърдени и от ЦИК, както и от методиката, която е одобрена от трите институции.

Съгласно чл. 71 от Методиката, за всички действия и проверки, които се извършват по време на удостоверяване на съответствието, се съставят протоколи. Твърдението, че тези действия, които е извършил заместник министър Стойнов на 25.10.2023 г., са част от процедурата, не се потвърждава от доклада, който е подписан от органите, извършили удостоверяването. Никъде в този доклад не се съдържат протоколи или описания на действия или снимки, както се говореше, че е заснел, за да бъде част от документацията, от тези действия, извършени на 25.10.2023 г.

Цялата процедура по доверено изграждане на 20.10.2023 г. е заснета и се е водил протокол. Все още обаче, те не са предоставени на ЦИК, но има достатъчно видео материал, който е можел да послужи на трите институции да съставят доклада, който са подписали.

В допълнение, след получаване на справката от ДАНС за тези извършени действия от заместник министър Стойнов, шестима членове на ЦИК – председател, заместник председател и секретар, присъствахме на среща в Народното събрание, при Председателя на Народното събрание, който е един от адресатите на тази справка. На тази среща, на която присъстваха и девет народни представители и вицепремиерът на Република България – М. Габриел, министърът на електронното управление, на когото по изборен кодекс е възложено да подпише решението за удостоверяване на съответствието, заяви, че след като са установени тези данни от справката на ДАНС, той е извикал заместник министъра, снел е писмените му обяснения и в тези писмени обяснения тези действия са потвърдени от заместник министъра.

Самият министър заяви, че няма да подпише решението за удостоверяване на съответствието, което е било готово към 26.10.2023 г. и вече подписано от представителите на другите два института. При тези обстоятелства и с оглед наличието на основателни съмнения, че създаденият софтуер на 25.10.2023 г. може да послужи за инсталиране върху машините, ЦИК прецени всички факти и обстоятелства в съвкупност и взе решение, което е обжалвано – решението, което е с № 2819-МИ.

След приемане на решението, което е публикувано в 20.37 ч. на интернет страницата на ЦИК, решението за удостоверяване на съответствието е подписано от заместник министър Стойнов в 21:13 часа, както личи от електронния подпис, с който е подписано. Считаме, че заместник министър Стойнов няма правомощия да подпише това решение, тъй като, съгласно Изборния кодекс, на Министерство на електронното управление и на Министъра, се възлага да подписва Методиката и решението, с което се удостоверява съответствието.“