ВАС: Решението на ЦИК е законосъобразно за проведените на 29.10.2023 г. избори. Не е установено съответствие на устройствата за машинно гласуване по предвидения за това ред

ВАС: Решението на ЦИК е законосъобразно за проведените на 29.10.2023 г. избори. Не е установено съответствие на устройствата за машинно гласуване по предвидения за това ред

В решението си ВАС приема, че в Закона за електронното управление не е предвидена възможност за делегиране на правомощия за удостоверяване по чл. 213а, ал.2 от Изборния кодекс и затова заповедта за делегация от министъра на неговия заместник се явява незаконосъобразна, както и извършените от заместник министъра действия, включително издаденото по-късно решение за удостоверяване МЕУ-17714/27.10.2023г., постъпило в ЦИК след вземане на обжалваното решение.

В този смисъл е и Тълкувателно решение № 4 от 22.04.2004 г. по тълкувателно дело № 4/2002г., както и съдебни актове по адм. дело № 11214/2012г., по адм. дело №12699/2007г. и др. на ВАС.

Върховните магистрати приемат, че това е достатъчно основание да се приеме, че не е установено съответствие на устройствата за машинно гласуване по предвидения за това ред и от компетентните органи, което препятства гарантирането на принципите по чл. 3 на Изборния кодекс за прозрачност и сигурност на машинното гласуване. Затова решението на ЦИК, в частта за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. само с хартиени бюлетини, се явява законосъобразно.

В останалата част за провеждане на гласуването на втори тур на изборите за кметове на 5 ноември 2023г. само с хартиени бюлетини, съставът на ВАС приема, че решението на ЦИК е незаконосъобразно.

За провеждането на тези избори може да се изпълнят изискванията на закона при спазване на законустановената процедура като удостоверяването по чл.213а, ал.2 от Кодекса се извърши от компетентните за това органи по предвидения ред, съобразно мотивите, изложени по-горе.

По тази съображения решението на Централната избирателна комисия в частта за гласуване на втори тур на изборите за кметове на 5 ноември 2023г. само с хартиена бюлетина е незаконосъобразно и в тази част следва да бъде отменено.

Водим от горното и на основание чл. 58, ал.3 от Изборния кодекс, Върховният административен съд, четвърто отделение,

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение № 2819-МИ /27.10.2023г. на Централната избирателна комисия в частта, с която е постановено на евентуален втори тур на изборите за кметове на 5 ноември 2023г. гласуването във всички избирателни секции да се провежда само с хартиена бюлетина.

ОТХВЪРЛЯ жалбите на Н. Неделчев, П. Славов , Коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“ и Политическа партия „Единение“ срещу същото решение на Централната избирателна комисия в останалата му част.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на М. Спасова , С. Митрова, И. Динков, К. Махакян, В. Величков и Ц. Пенева срещу същото решение на Централната избирателна комисия и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 10416/2023г. по описа на Върховния административен съд, четвърто отделение, в тази част.

Решението на съда не подлежи на обжалване.