Разследване на MEDIAMALL – Не e важно как гласуваш, а кой брои гласовете и вездесъщото „Информационно обслужване“! (ДОКУМЕНТ)

Разследване на MEDIAMALL - Не e важно как гласуваш, а кой брои гласовете и вездесъщото "Информационно обслужване"! (ДОКУМЕНТ)
Отдавна в България битува мотото, че да гласуваш не означава, че избираш? Защо е така? Кой брои и отчита гласовете на гражданите?

„Информационно обслужване“ АД

Съгласно Чл. 57, ал. 1, т. 33 от Изборния кодекс: „Централната избирателна комисия: определя изискванията към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и към издаването на бюлетин с резултатите от изборите, включително от машинното гласуване, не по-късно от 55 дни преди изборния ден и възлага изпълнението на „Информационно обслужване“ АД.“.

Изискванията на ЦИК трябва да бъдат определени не по-късно от 55 дни преди изборния ден, бърза проверка обаче показва, че това изискване на закона не е спазено, което ясно се вижда от Решение № 2437-МИ от 15.09.2023 и приложението към него на ЦИК.

Разследване на MEDIAMALL - Не e важно как гласуваш, а кой брои гласовете и вездесъщото "Информационно обслужване"! (ДОКУМЕНТ)

 

Да, правилно сте забелязали, че решението на ЦИК е взето в нарушение на закона и е обявено 43 дена преди изборния ден, а не както е предвидено 55 дена преди изборния ден. Защо ЦИК е нарушила закона? Защо нито една от политическите партии и коалиции не са реагирали на това закононарушение остава загадка! Може ли това закононарушение да послужи за касиране на изборите? Силно се съмняваме, тъй като са изтекли всякакви срокове за обжалването на решението на ЦИК, но както се казва, още от самото начало организацията на местните избори е започнала със закононарушение.

Нека продължим да изследваме процеса.

В точка 1 от изискванията на ЦИК е записано, че „Организацията („Информационно обслужване“ АД) и извършването на информационните и изчислителни дейности по компютърната обработка на резултатите трябва да осигури надеждност, максимална защита и контрол на обработката и достоверност на получените резултати както на общинско ниво (ОИК), така и на централно ниво (ЦИК).“.

От така постановения текст не става ясно кой точно ще извършва контрол за надеждността и максималната защита на изборните резултати. Вероятно Информационно обслужване в качеството си на изпълнител трябва да контролира само себе си?

Точка 3 от изискванията става още по-интересна. Тя гласи следното: „Да се приложи технология, в съответствие с ИК, която позволява пълно проследяване на компютърната обработка и изключва възможности за нанасяне на нерегламентирани промени в данните от гласуването.“.

Каква е тази технология, която трябва да позволи пълното проследяване на компютърната обработка и още по-важното, да изключва възможностите за нанасяне на нерегламентирани промени в данните от гласуването, остава пълна загадка?

Точка 4 от изискванията е направо „убийствена“. Според нея: „Изпълнителят („Информационно обслужване“ АД) носи имуществена отговорност при неизпълнение на договорните условия за компютърната обработка на данните от гласуването в изборите за общински съветници и за кметове и издаването на Бюлетин на ЦИК.“.

Тоест, ако служители на Информационно обслужване нанесат нерегламентирани промени в протоколите на СИК и ОИК при компютърната обработка, чрез които лицето „Х“, участник в изборите е облагодетелствано или ощетено, изпълнителят Информационно обслужване щял да понесе имуществена отговорност, изразяваща се вероятно в удържане на съответна сума от предвиденото заплащане.

Дори само до тук да приключи журналистическото разследване, ще ви стане ясно, че всичко е едно голямо „Ала-Бала“.

Все пак е редно да осветлим за нашата аудитория някои важни подробности относно дейността на изпълнителя на изискванията на ЦИК „Информационно обслужване“ АД. За целта на 23 октомври 2023 г. проведохме интервю с изпълнителния директор  на Информационно обслужване господин Ивайло Филипов . В това интервю зададохме няколко важни въпроса, касаещи сигурността на изборите.

Първият въпрос бе: Осъществявани ли са хакерски атаки срещу Информационно обслужване?

Получихме отговор, че такива атаки се осъществяват ежедневно.

По-важният за нас въпрос обаче, бе: Успявала ли е хакерска атака да пробие защитата на Информационно обслужване?

На този въпрос не получихме ясен отговор, но ни бе отговорено, че след голямата хакерска атака срещу Информационно обслужване през 2021 г. компанията си е извадила сериозни поуки за предпазване и опазване на информацията, което ни кара да си мислим, че хакерската атака вероятно е успяла да пробие защитата.

Интервюто с Ивайло Филипов можете да гледате и да разсъждавате върху него на този линк: 

Изяснихме някои интересни подробности и би трябвало да ви е станало ясно, че не е нужно някой хакер да се занимава с машините, когато може да атакува изпълнителя, който обработва информацията от изборите и има отговорността да я защити.

За сега ще спрем до тук с условието, че най-интересното от нашето разследване предстои в следващата част.

Следва продължение…

Димитър Байрактаров, MEDIAMALL

Източник: MEDIAMALL