Министърът на финансите Асен Василев представи проекта на държавния бюджет пред медиите

Истината за финансовите успехи на Асен Василев

Министърът на финансите Асен Василев представя проекта на държавния бюджет пред медиите.

В него е заложено:

Приходи – 77,6 млрд. лв.

Разходи – 83,8 млрд. лв. или 37,7% от БВП

Брутен вътрешен продукт (БВП) – 205,8 млрд. лв.

Ръст на БВП – 3,2%

Средногодишна инфлация – 4,8% като според разчетите в края на 2024 тя би следвало да падне до 3%

Дефицит – 3% на касова основа, 2,9% на начислена основа

Държавен дълг – 23,8% от БВП

1,1 млрд. лева повече са заложени за здравеопазване заради по-високите постъпления от здравни вноски в бюджета на НЗОК в следствие на повишената средна работна заплата.

С около 590 млн. лв. повече са разчетени и средствата за образование. С тях се гарантира увеличение на учителските заплати до 125% от средното възнаграждение в страната, както и увеличение на размера на издръжката, която държавата плаща за дете в училище или детска градина.

Проектът на Бюджет 2024 ще бъде публикуван на сайта на финансовото министерство до края на деня.

„Очакваме бюджетът да влезе в Народното събрание на 22 ноември, тъй като имаме забавяне с една седмица за приемането на данъчните закони“, обясни още Асен Василев.