„Лукойл“ ще съдейства на прокуратурата за изясняване на истината за вноса на руски петрол

"Лукойл" ще съдейства на прокуратурата за изясняване на истината за вноса на руски петрол

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД обяви, че ще окаже всякакво съдействие за провеждане на професионално и безпристрастно разследване, защото то ще опровергае всички неверни твърдения срещу Дружеството.

Изявлението е подадено по повод информацията за сезиране на прокуратурата от страна на депутатите Делян Пеевски и Делян Добрев за незаконен износ на руски петрол от “Лукойл” България.

Износът на нефтопродукти, произведени от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД от руски суров нефт, се осъществява стриктно в рамките на установените квоти и ограничения. Всяка партида продукти се изнася под контрола и след предварителното одобрение на Агенция „Митници“.