Депутатите решиха: Битовите потребители излизат на свободния пазар на ток

Депутатите решиха: Битовите потребители излизат на свободния пазар на ток

Депутатите приеха на второ четене промените в Закона за енергетиката. Той бе подкрепен с гласовете на ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС.

Основната промяна в Закона предвижда Националната електрическа компания (НЕК) от 1 юли 2024 г. да престане да бъде обществен доставчик.

Поради тази причина крайните снабдители, сред които са електроразпределителните предприятия, които доставят енергия на битовите потребители, ще получават компенсации, ако електроенергията, която закупуват, е над определен праг, който ще се определя от Министерския съвет.

Решено: От 2026 г. битовите потребители излизат на свободния пазар на ток

Парите ще идват от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС) с правителствено решение, в което ще се посочва над каква сума те ще получават тези компенсации. Регулираните цени за крайните битови потребители ще останат до 1 януари 2026 г.

В законопроекта е предвидено крайните снабдители на енергия, като доставчици на универсална услуга, да са задължени да снабдяват битовите клиенти и последните да не са задължени да сменят своя доставчик. По време на преходния период крайните снабдители ще снабдяват битови крайни клиенти по регулирани цени.

Предвидена е възможност за компенсиране на битовите клиенти за разходите за закупуване на електрическа енергия в рамките на регулаторния процес за периода до 2026 г.