Близо 30% от републиканските пътища в България са за основен ремонт

Близо 30% от републиканските пътища в България са за основен ремонт

Близо 30% от републиканските пътища в България са за основен ремонт. Това каза в „Денят започва“ Андрей Цеков, министър на регионалното развитие и благоустройството.

„28% от републиканските пътища в България са за основен ремонт, това означава около 5500 километра. Тези пътища са изграждани от 70-те години насам. Има пътни участъци, които не са основно ремонтирани от момента на изграждането им. Това е изключително сериозен проблем, тъй като ако предположим, че трябва да извършим незабавно основни ремонти на тези 5500 км пътища в следващата година трябва да похарчим около 10-15 млрд. лева. Очевидно това не е по силите на бюджета, тъй като нормалната сума, която се заделя от бюджета за пътна поддръжка е от порядъка на 1 млрд. лева. плюс допълнителни 2 млрд. за основен ремонт и за основно строителство“, каза Андрей Цеков.

„Изправени сме в обективна реалност. Българските пътища са строени в продължение на 50 години, през последния половин век – масово изграждане на пътната мрежа. През последните 30 години нивото на поддръжка и на възстановяване на експлоатационните качества на пътната мрежа е относително ниско. Вследствие на финансовите възможности на държавата“, допълни министърът.

Министър Цеков обясни начина, по който се извършват проверките за качеството на строителството по пътищата и защо има отклонения при над 50% от проверените магистрали и скоростни пътища.

„Всички тестове, които направихме са извършени от Института по пътища и мостове, който е структура в рамките на агенция „Пътна инфраструктура“, специализирано и акредитирано звено да осъществява проверки за качеството на изпълнените строително-монтажни дейности по пътищата, както и за качеството на материалите. Проверките се извършват с два метода. Единият е свързан с измерване на надлъжна равност, тоест до колко пътното платно отговаря на изискванията за равност, има установени норматива. И второ – дебелина на асфалтовите пластове. В единият случай изследванията се извършват с лазерен профилограф, който е машина, която измерва равността. Второто е чрез сондажни ядки, като методиката, по която се изпълняват те е на всеки 2000 квадратни метра по една ядка“, отбеляза Цеков.

Министърът съобщи, че водещият критерий за проверка на пътищата е бил кога изтичат гаранционните срокове.

„Гаранционните срокове за автомагистрали са 7 години, за първокласни и второкласни пътища – 5 години, за третокласни – 4 години. Имаше срокове, които изтичат през ноември. Поканихме в определени разумни срокове изпълнителите да отстранят дефектите“, каза Цеков.