АКТУАЛНИ

АПИ изплати на превозвачите 50 млн. лв. държавна помощ

АПИ изплати на превозвачите 50 млн. лв. държавна помощ

50 млн. лв. държавна помощ са изплатени на 2 991 транспортни фирми в подкрепа на разходите за стабилизиране на транспортния отрасъл, съобщиха от пресцентъра на АПИ. Агенция „Пътна инфраструктура“ изплати средствата в изпълнение на решение на Министерския съвет от 23 февруари т. г., с което е постановено транспортните предприятия да бъдат подпомогнати с до 50 млн. лв. държавна помощ по мярката „Помощ в подкрепа на разходи за стабилизиране на транспортния отрасъл в Република България“. За предоставянето й има положително становище от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. Определеният от комисията срок за изплащането на средствата е до 30 юни 2024 г.

Постановлението на Министерския съвет предвижда помощта да се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства в размер до 4 млн. лв. за транспортни предприятия, които притежават лиценз за превоз на товари. Размерът ѝ e определeн на базата на пропорционално разпределение, като за база се използват платените през 2023 г. тол такси от автомобилите над 3,5 тона, чийто размер е индикатор за обема на извършените превози и служи за основа за определяне на размера на държавната помощ.

Целта е с предоставената държавна помощ да се подпомогне транспортният бранш,

който търпи значителни щети от 2020-та година досега от пандемията от COVID 19, войната в Украйна, глобалните промени в търговските пътища и логистичните вериги, значителното увеличение на цените на горивата и необходимостта от преориентиране на транспортните маршрути, което води до повишени оперативни разходи за фирмите. По данни от Националния статистически институт в периода след началото на войната оперативните разходи в сектора са се увеличили значително, което оказва сериозен натиск върху финансовото състояние на транспортните компании, като застрашава тяхната способност да предлагат конкурентни цени и да поддържат оперативна ефективност.

От 1 до 30 април – периодът, в който превозвачите трябваше да попадат заявление с необходимите документи за предоставяне на държавна помощ, са постъпили общо 3 311 заявление. Всяко едно е разгледано от експертна комисия и е извършена проверка за съответствие с Вътрешните правила за критериите за подаване, разглеждане, преценка и методика за оценка на заявленията за кандидатстване на транспортни предприятия, които притежават лиценз за превоз на товари за получаване от държавата на безвъзмездни средства. Направени са и справки с Националната агенция за приходите и с Националния статистически институт.

Снимка: АПИ

Още новини четете в категория Новини

Не пропускайте – последвайте ни в Google News