250 милиона евро за страните от ЕС, за да се справят с миграционните потоци

250 милиона евро за страните от ЕС, за да се справят с миграционните потоци

Европейската комисия обяви, че ще предостави на страните от ЕС повече от 250 милиона евро, за да им помогне да управляват по-добре миграционните потоци.

В съобщението се обръща внимание на нарастващия приток на мигранти от всички посоки. Комисията се съгласи също така да предостави допълнително финансиране на държавите, които се нуждаят от помощ (България, Румъния, Полша, Естония, Испания и Литва), за подобряване на обмена и обработката на данни между граничните служби в България, Хърватия, Гърция, Литва и Унгария;

141 млн. евро за оборудване за електронно наблюдение в граничните служби в България, Латвия и Литва; както и за разполагане на мобилно оборудване за наблюдение. Общо 118 млн. евро ще бъдат отпуснати за грижи за непридружени деца мигранти в Белгия, Кипър, Словакия и Испания, както и за младежи в България, Кипър, Гърция, Италия и Испания.

Средствата ще бъдат използвани и за подобряване на условията в приемните центрове по границите с Италия, Латвия, Литва и Полша, както и за изграждането на нови приемни центрове в Кипър и Италия. Използването на средствата може да започне незабавно.

Комисията обясни, че тези дейности ще бъдат извършени от национални агенции или партньорски публични органи, неправителствени организации и ООН, цитирана от БТА.