Украинците не са убедени, че Украйна се движи в правилна посока

Украинците не са убедени, че Украйна се движи в правилна посока

Делът на украинците, които смятат, че Украйна се движи в правилната посока, продължава да намалява. Това показват резултатите от социологическо проучване, проведено от социологическата служба на Центъра Разумков от 19 януари до 25 януари 2024 г., пише „Украинская правда“.

„След началото на пълномащабната агресия на Русия срещу Украйна, делът на гражданите, които смятат, че събитията в Украйна се развиват в правилната посока, се е увеличил значително (от 20% през декември 2021 г. до 51% през септември-октомври 2022 г. достигайки най-високи стойности през февруари-март 2023 г. (61%).

След това се наблюдава низходяща тенденция на този показател. Според последното проучване делът на тези, които смятат, че събитията в Украйна се развиват в правилната посока (41%) и тези, които са на мнение, че се развиват в грешна посока (38%), не се различават статистически значимо (21% не могат да преценят)“.

Според резултатите от проучване за декември 45% от украинците смятат, 

че събитията се развиват в правилната посока, 33% – че са в грешна посока, 21,5% – не могат да преценят.

Според резултатите от проучването за януари най-често гражданите посочват влошаване на ситуацията (спрямо началото на 2023 г.) в следните области: нивото на цените и данъците (86% посочват влошаване на ситуацията) , икономическото състояние на страната (68%), нивото на стабилност (64,5%), доверието на гражданите в бъдещето (63,5%), нивото на благосъстояние на семейството им (58%), отношението на гражданите спрямо властите (53%). 61% от анкетираните посочват влошаване на ситуацията в страната като цяло.

Също така относително мнозинство от анкетираните отбелязват влошаване на ситуацията в следните области: отношението на властите към гражданите (46%), заплатите (43%).

Що се отнася до спазването на закона от държавните служители, приблизително еднакви дялове от анкетираните смятат, че ситуацията тук се е влошила (41,5%) и че не се е променила (39%).

Най-често гражданите смятат, че ситуацията не се е променила 

през последната година. В областта на пенсиите (55%), здравеопазването (52%) и свободата на словото (51%).

Относителното мнозинство от анкетираните смятат, че не са настъпили значителни промени в нивото на демокрация в страната (49%). Положението на етническите и религиозните малцинства (47,5%), социалната защита (социални плащания, помощи, субсидии и др. ) (46%). В областта на спазването на правата и свободите на гражданите (44%), в образованието (44%). В ситуацията с престъпността (43%), в областта на междуетническите отношения в Украйна (41 %).

Положителните промени според гражданите са свързани най-вече с отбранителната способност на страната. 51% от анкетираните посочват тяхното подобряване и международния имидж на страната (50,5%)

Освен това, според проучването, 33% от украинците смятат, че Украйна е в състояние да преодолее съществуващите проблеми. И трудности през следващите няколко години. 42% смятат, че Украйна ще успее да преодолее проблемите в дългосрочен план. 9% – че Украйна не е в състояние да преодолее съществуващите проблеми (останалите не могат да преценят).

Украинците бяха най-оптимистични за перспективите за преодоляване на проблемите и трудностите в края на 2022 г.. Началото на 2023 г. (например през февруари-март 2023 г. – съответно 49%, 36% и 3%). А оценките преди началото на пълномащабната война (през декември 2021 г. – съответно 18%, 54% и 18%) бяха много по-песимистични.

Източник: Факти

Още новини четете в категория Политика