РАЗСЛЕДВАНЕ В MEDIAMALL! Как изглежда васалското поведение документално?

РАЗСЛЕДВАНЕ В MEDIAMALL! Как изглежда васалското поведение документално?
На 24 януари 2023 г. 48 Народно събрание прие Закон за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт. Чрез този закон трябваше да се уредят условията и редът за събиране на месечни вноски върху нефтопродукти, произведени на територията на Република България от суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия, и разходването на вноските за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт.

Чрез събраните вноски българските потребители трябваше да бъдат компенсирани до този момент с около 500 лева за високите цени на горивата, но това си остава само добро пожелание по написан закон, чието прилагане зависи от шефовете в Брюксел, които трябва да дадат разрешение.

В тази връзка, документите сочат, че почти десет месеца след приемане на закона от Народното събрание той не се прилага, а от сглобката като истински васали пишат писма до шефовете, за да получат разрешение да приложат българския ЗАКОН.

Дали сме суверенна държава или сме нещо друго?

Вижте сами как изглежда едно такова писмо до шефовете.

РАЗСЛЕДВАНЕ В MEDIAMALL! Как изглежда васалското поведение документално?

РАЗСЛЕДВАНЕ В MEDIAMALL! Как изглежда васалското поведение документално?

Източник: MEDIAMALL