КС допусна делото за прекратяването на концесията на „Лукойл“ за „Росенец“

КС допусна делото за прекратяването на концесията на „Лукойл“ за „Росенец“

Конституционният съд (КС) допусна (частично) за разглеждане искането на президента Румен Радев да бъдат обявени за противоконституционни разпоредбите, с които се прекратява 35-годишният концесионен договор на държавата с „Лукойл“ за ползване на концесия на нефтеното пристанище „Росенец“.

Те са в Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ЗКПОМОДРДПУ). Измененията в него бяха приети от депутатите за три дни, като двете четения в пленарната зала бяха в един ден.

Както „Лекс“ писа, първият аргумент на президента да сезира КС е, че промените в закона са неясни. В тях е предвидено прекратяване на възложените концесии в едноседмичен срок, но не е посочено от кой начален момент тече той. „По този начин, без да е отправено искане от Министерския съвет за отмяна на дерогацията, Народното събрание е приело прекратяване на концесия в обхвата на чл. 5к от Регламент (ЕС) № 833/2014 г., без да е фиксиран начален момент за едноседмичният срок, в който това трябва да стане“, изтъкна Радев. И допълни, че за неяснотата допринася и това, че е предвидено измененията в ЗКПОМОДРДПУ да влязат в сила от 5 февруари 2023 г.

Другият аргумент на президента да сезира КС е начинът, по който бяха приети промените в закона. Правилникът на Народното събрание допуска две четения на закон в един ден, но само ако по време на обсъждането не са направени предложения за изменение или допълнение на законопроекта. А по време на първото му четене е имало такива заявки от депутати.

Бързането на депутатите освен неяснота оказва се е довело и до грешка. Тя е установена от КС – депутатите са приели, че изменят т. 1 от §2 на ПЗР на закона, а въпросната разпоредба не съдържа точки, а алинеи.

„Конституционният съд установява, че очевидно се отнася до фактическа грешка – вместо ал. 1 е изписана т. 1 на сочения „Параграф 2“. Тази грешка може да бъде поправена единствено от органа, приел обсъждания акт, в настоящия случай – Народното събрание, по реда, предвиден в разпоредбата на чл. 70 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание“, посочват днес конституционните съдии в определението си (пълния му текст виж тук).

Като заинтересувани институции по делото са конституирани Народното събрание, Министерският съвет, министрите на икономиката и индустрията, на транспорта и съобщенията, на правосъдието, на финансите и на енергетиката, както и Държавна агенция „Национална сигурност“.

КС кани за становище до казуса Съюза на юристите, Българската асоциация за европейско право и Българската петролна и газова асоциация.

Да дадат правното си мнение са поканени проф. д.ю.н. член-кор. Иван Русчев, проф. д-р Огнян Герджиков, проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Пламен Киров, доц. д-р Иван Стойнев, доц. д-р Мартин Белов, доц. д-р Наталия Киселова, доц. д-р Станислав Костов, доц. д-р Таня Бузева, доц. д-р Траян Конов, доц. д-р Христо Христев и доц. д-р Юлия Захариева.

Източник: news.lex.bg