СТАВА НАПЕЧЕНО! Борисов и Пеевски питат Денков: Как се изпълнява Споразумението в сектор „Енергетика“

СТАВА НАПЕЧЕНО! Борисов и Пеевски питат Денков: Как се изпълнява Споразумението в сектор "Енергетика"

Kакви мерки са предприети по отношение на изпълнението на точките от Споразумението между министър-председателя, министри, народни представители и представители на синдикалните организации в сектор „Енергетика“, което беше сключено на 03.10.2023 г.

Това питат председателят на ГЕРБ Бойко Борисов и съпредседателят на ПГ на ДПС Делян Пеевски в специално писмо до премиера Николай Денков.

С писмото се иска информация какви мерки са предприети по точка 5 (категорично отпадане от ТП на предприятие за конверсия на въглищните райони), чийто краен срок за изпълнение е 31.10.2023.

Изисква се и информация по мерките по точки 2 и 3 (срок за изпълнение 30.11.2023 г.) и информация по останалите точки, ако има предприети мерки.

В писмото си до премиера Николай Денков депутатите посочват, че Народното събрание е гарант за изпълнение на Споразумението между премиера, министри, депутати и синдикатите и във връзка с контрола, който трябва да осъществи по неговото изпълнение, народните представители изискват ежеседмична информация по отделните мерки.

Епицентър. бг припомня: Споразумението между управляващите, депутати и синдикални представители в сектор „Енергетика“ беше подписано  03.10. 2023 г. след продължили 7 часа преговори на енергетиците между министър-председателя, депутати, подкрепящи правителството, и част от синдикалните организации. След това блокадите по магистралите бяха свалени, а правителството на акад. Денков внесе в Брюксел ПВУ.

Седемте точки на СПОРАЗУМЕНИЕТО са следните

1. Продължаване на процедурата за въвеждане на капацитет и осигуряване на работата на производствени мощности, които да гарантират националната енергийна сигурност за постигане на плавен преход 
                                                               Срок до 31 декември 2023 година

2. Министерският съвет да изпълни решенията на Народното събрание, с които не се допуска ограничаване на централите в структурата на Българския енергиен холдинг, както и на други мощности, които работят изцяло на пазарен принцип 
                                                                 Срок до 30 ноември 2023 година

3. Изработване на енергийна стратегия на България до 2050 година с участието на социалните партньори. 
                                                                 Срок до 30 ноември 2023 година

4. Прозрачност на процедурите по инвестиционните намерения по териториалните планове и включване в тях на проекти на централите, мините и общините в засегнатите региони 
                                                                Срок до 31 декември 2023 година

5. Отпадане от териториалните планове на проекта за създаване на държавно предприятие за изграждане на икономически зони върху терените на мините 
                                                               Срок до 31 октомври 2023 година

6. Проучване на възможността за улавяне, преработка или съхранение на въглеродните емисии от ТЕЦ “Марица-изток 2” 
                                                                        Срок до 31 март 2024 година

7. Социалните партньори продължават преговорите по проекта за споразумение от 19 септември 2023 година.

Както се вижда от конкретните точки Борисов и Пеевски питат премиера Денков какво прави правителството по изработване на проект за Енергийна стратегия до 2050 година ,чийто срок на изпълнение изтича 30 ноември т.г.  Енергийната стратегия трябва да бъде изработена с участие на социалните партньори паралелно с процеса на актуализация на Интегрирания план енергетика и климат, тъй като е необходимо да има съответствие между тези два стратегически документа.

Борисов и Пеевски питат още какво е направило правителството за „отпадане от териториалните планове на проекта за създаване на държавно предприятие за изграждане на икономически зони върху терените на мините“, като срокът за изпълнениено на тоза задача е до 31 октомври 2023 година. Както е известно, по силата на Споразумението, е предвидено проучване на възможността за улавяне, преработка или съхранение на въглеродни емисии за „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД. Срокът е до 31 март 2024 година.

По силата на Споразумението е предвидена е прозрачност на процедурите по инвестиционните намерения и включване в тях на централите, мините и засегнатите общини в съответните региони с техните проекти. Създаване на комитет за наблюдение с участие на представители на социалните партньори, в това число и регионалните структури от централите, мините и засегнатите общини в съответните региони с техните проекти. Срокът е до 31 декември тази година.

Припомняме още, че с решението на Народното събрание, което е гарант по това Споразумение, се възлага на Министерския съвет продължаване на процедурата за въвеждане на механизъм за капацитет и започване на процедура за поддържане необходимия състав от синхронно работещи и резервни генериращи източници, директно присъединени към електропреносната мрежа (без силова електроника), чрез законосъобразни решения, които да гарантират работата на съвременни диспечируеми електропроизводствени мощности, като основен елемент от критичната енергийна инфраструктура и националната енергийна сигурност за постигане на плавен енергиен преход.

Срокът е до 31 декември 2023 година.

Източник: Гласове