АКТУАЛНИ

Разследване на MEDIAMALL: Връщат ли ПП-ДБ времената на „калинките“ в държавната администрация?

Разследване на MEDIAMALL: Връщат ли ПП-ДБ времената на „калинките“ в държавната администрация?
През годините на управление от ГЕРБ журналистите и обществото родиха едно определение за партийните назначения в държавната администрация, което се изразяваше с една дума – „калинки“.

Връщат ли ППДБ времената на „калинките“ в държавната администрация?

През последните седмици получаваме сигнали за лица, които са назначавани на високи постове в държавната администрация. За някои от тези лица се твърди, че притежават съмнителни дипломи за висше образование, а други, че изобщо не отговарят на изискванията за заеманата длъжност.

Една от най-високопоставените длъжности в държавната администрация е тази на „главен секретар“.

Оказва се, че в любимата на всички българи Агенция „Пътна инфраструктура“ длъжността “главен секретар“ се заема от Йоана Пеловска, въпреки че е установено по надлежен ред, че представените от нея документи не удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемането на длъжността. Този факт е удостоверен от конкурсна комисия и публикуван списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен секретар” в Агенция „Пътна инфраструктура” обявен със Заповед № РД-11-1330/12.10.2023 г..

Ето ТУК е публикуван и въпросния списък:  https://api.bg/bg/karieri/spisuk-na-dopusnatite-i-nedopusnatite-kandidati-za-dluzhnostta-glaven-sekretar-v-agentsiya-putna-infrastruktura.html

Видно от списъка Йоана Пеловска не е допусната до участие в конкурс, тъй като същата „На основание чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл във връзка с чл. 2, ал. 2 и чл. 5 от НПКДА – представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемането на длъжността – 6 години професионален опит на ръководна длъжност и/или  придобит V старши ранг – Ръководно ниво 3А“.

За нашите читатели е важно да знаят какво се крие зад посочените абревиатури?

Зад абревиатурата НПКПМДСл стои името на НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ И ПОДБОРА ПРИ МОБИЛНОСТ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, а чл 20, ал. 2, т. 1 от нея гласят следното: „До участие в конкурса не се допускат лица:

1. които не са представили всички необходими документи или представените документи не съдържат посочената в наредбата и приложенията и информация или не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.“.

Не по-малко е интересна и абревиатурата НПКДА зад нея стои името на НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КЛАСИФИКАТОРА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА, а ето какво гласи чл. 5 от нея: „Служителите на ръководна длъжност в администрацията:

1. ръководят, включително планират, организират, контролират и координират, съответната администрация и/или структурно звено;

2. носят отговорност за изпълнението на задачите на администрацията и/или на структурното звено пред съответния държавен орган;

3. отчитат постигането на целите и дейността на администрацията и/или на структурното звено пред съответния държавен орган;

4. ръководят работата на непосредствено подчинените им служители в съответната администрация и/или структурно звено.“.

Въпреки, че Йоана Пеловска не отговаря на изискванията за заемане на длъжността „главен секретар“, същата продължава да заема именно тази длъжност в Агенция „Пътна инфраструктура“, а името ѝ фигурира в телефонния указател на централната администрация на Агенцията, което лесно можете да установите ТУК: https://api.bg/bg/tsentralna-administratsiya

Оставяме на вас сами да прецените – Връщат ли ППДБ времената на „калинките“ в държавната администрация?

Източник: MEDIAMALL