Притча за двата ангела и човешката благодарност

Притча за двата ангела и човешката благодарност

В Рая имало два ангела, които отговаряли за връзката между Бога и хората и за пренасянето на техните послания. Единият непрекъснато летял нагоре-надолу, а другият си почивал върху един облак. Един ден този, който все нямал работа, попитал другия:

– Какво правиш та не се спираш на едно място? Непрекъснато кръжиш нагоре и надолу…

– Нося на Бога молитвите на хората, които започват с „Помогни ми, Господи…“. А ти, какво правиш? Защо все си почиваш? Нямаш ли какво да носиш на Господ?

– Аз му нося посланията на хората, които започват с „Благодаря ти, Господи…“

Притчата е част от сборника „ВИНАГИ ИМА НАДЕЖДА. 150 ПРИТЧИ ЗА ИЗКУСТВОТО НА ЖИВОТА“, издателство Гнездото