Днес избираме нови кметове и общински съветници за следващите четири години

Днес избираме нови кметове и общински съветници за следващите четири години

Изборният ден започна точно в 07.00 ч.

През вчерашния ден Централната избирателна комисия взе решение, с което премахна машините за гласуване – остана единствено хартиената бюлетина.

По данни на ЦИК 58 партии и 9 коалиции ще участват в местния вот. Секциите в цялата страна са над 11 000.

А над 6 милиона българи имат право на глас.

Над 30 000 са кандидатите за общински съветници, около 1360 са кандидатите за кметове на община, около 400 са кандидатите за кметове на район, които ще участват в предстоящите местни избори. 6600 са кандидатите за кметове на кметства.

Изборният ден приключва в 20:00, като той може да бъде удължен до 21:00, ако има негласували избиратели.

Избирател с постоянен и настоящ адрес в различни населени места може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.

Услугата е достъпна и чрез електронно заявление през интернет страницата на ГРАО.

За местния вот са разпечатани около 20 млн. хартиени бюлетини.

Бюлетините, с които ще трябва да подаде гласа си в неделя, са повече от тези на парламентарните избори: за общински съветници, за кмет на община, за кмет на район и за кмет на кметство.

С химикалка, пишеща задължително в син цвят, в хартиената бюлетина трябва да се отбележи със знак „Х“ или „V“ предпочитан кандидат и/или общинска листа на партия или коалиция. За всеки избор има отделна хартиена бюлетина. Знакът се поставя в рамките на квадратчето с номера на избрания кандидат, партия и/или коалиция. За общински съветници може да се гласува преференциално. 

Във всички бюлетини за местните избори има възможност да се гласува с „Не подкрепям никого“. Гласовете се броят само за избирателната активност и не влияят на крайното отчитане на вота.

Според информация на ЦИК, кандидатите за кметове на общини са 1353, заобщински съветници – 30 231, за кметове на кметства – 6924, а за кметове на райони – 445 души.

Повечето са издигнати от 67-те партии и коалиции, регистрирали се за вота, както и от инициативни комитети.

Видеонаблюдението на броенето на бюлетините и обработването на изборните протоколи след края на изборния ден, ще е достъпно на интернет адрес, съобщиха от Министерството на електронното управление.

Право на глас имат всички български граждани, навършили 18-годишна възраст към деня на изборите, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание „лишаване от свобода“.

Избирателят може да гласува само в населеното място, където е постоянният му адрес – този, записан в личната му карта, или където е регистриран по настоящ адрес. На местни избори няма избирателни секции в чужбина, тъй като е в сила принципът на уседналост.

Имащите право на глас за тези избори са над 6 млн. души. 

Хората с трайни увреждания могат да гласуват чрез подвижна избирателна кутия. Срокът за подаване на заявления за това изтече на 14 октомври. 

Местните избори се провеждат в два тура, но вторият е само за кметските листи, ако никой от кандидатите не събере нужната подкрепа от над 50% от пуснатите бюлетини. Балотаж за избор на общински съветници няма.

За тези избори балотажите ще бъдат на 5 ноември.

Съставът на Общинския съвет в даденото населено място се избира окончателно още на 29 октомври.

Избори за районни кметове се провеждат в София, Пловдив и Варна, тъй като те са единствените градове с районно делене.

Изборите за кмет на кметство има в населените места, които са с население над 100 души с постоянен адрес. Това означава, че не във всички села ще се гласува за кмет.

Социологическите агенции обявяват прогнозните резултати още в края на изборния ден – 20 ч., като се базират на анкети на изхода на изборните секции през деня.

ЦИК трябва да обяви официалните резултати по партии, коалиции, местни коалиции и независими кандидати не по-късно от 2 дни след изборния ден, т.е. до 31 октомври.

Телефони за контакт с Централната избирателна комисия в изборния ден за подаване на жалби и сигнали във връзка с гласуването в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както следва:

0885 926 505

0885 613 507

Повече от 15 000 полицаи се грижат за реда и сигурността днес. Удостоверение за гласуване може да бъде получено в неделя.