Анализ на ИПБ: След премахването на мигащия зелен светофар в София са се увеличили ПТП-тата с 15%

Анализ на ИПБ: След премахването на мигащия зелен светофар в София са се увеличили ПТП-тата с 15%
Предлагаме на г-н Терзиев незабавно да свика Консултативен съвет по безопасността на движението като покани и Държавната агенция по „Безопасност на движението по пътищата“, пишат от института

Анализ на Института за пътна безопасност показва, че след премахването на мигащия зелен светофар в гр. София пътно транспортния травматизъм се увеличил с около 15%. Към този момент няма утвърдена методология, чрез която да се установи обективно до каква степен премахването на мигащата зелена светлина е повлияла на увеличението на ПТП в гр. София.

Предлагаме на г-н Терзиев незабавно да свика Консултативен съвет по безопасността на движението като покани и Държавната агенция по „Безопасност на движението по пътищата“. След направено проучване от експертите на Института за пътна безопасност считаме, че зелената мигаща светлина дава повече информация на водачите, управляващи МПС и по този начин могат да управляват риска от настъпване на ПТП по-ефективно. След премахването на зелената мигаща светлина в ИПБ постъпиха множество сигнали от граждани за връщането ѝ.

Действията, които е необходимо да предприемете, са следните:

Свикване на Консултативен съвет по безопасност на движението;

Възлагане на ДАБДП да изготви методология за влиянието на мигащата зелена светлина;

Пускане експериментално за срок от 6 месеца на зелената мигаща светлина;

ДАБДП подготвя законодателни промени за регламентиране на зелената мигаща светлина след извършен анализ.

Източник: MEDIAMALL