Изказваме огромни благодарности на журналиста Димитър Байрактаров, който е в основата на това журналистическо разследване. Вече публикувахме първата част от разследването и благодарим за огромния интерес към него. Сега искаме да ви запознаем с втората част и отново заявяваме, че основната цел е да предоставим информация, която да помогне на хората да се успокоят и да се избавят от страха. Вече поставихме въпроса дали щаба знае какво означава МКБ 10 – В 34.2. Тези инициали са важни, тъй като чрез тях се обозначават в официалните източници за информация, като с В 34.2 се обозначават коронавирусните инфекции. Ето какво показва официалния отчет за 2018 г. на НСИ:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • Gmail
 • Принтирай
 • LinkedIn

Както сами виждате липсва смърт причинена от коронавирусна инфекция В 34.2 или просто такава информация не е предоставена на НСИ. От къде и как НСИ трябва да получи тази информация ще ви запознаем в отделен материал. За да няма съмнение в тази информация Министерството на здравеопазването е платило с нашите пари и за изготвянето на специален бюлетин:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • Gmail
 • Принтирай
 • LinkedIn

В бюлетина най-прилежно са извадени данните за починалите от грип и пневмония по години, но ние ще ви покажем данните за 2018 г. като при тях броя в сравнение с 2000 г. е радващо нисък:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • Gmail
 • Принтирай
 • LinkedIn

Виждате, че общия брой на починалите е 1298 и многократно надхвърля броят на починалите от Covid-19 през 2020 г. по месеци, но епидемия и извънредно положение през 2018 г. нямаше. А сега вижте и това:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • Gmail
 • Принтирай
 • LinkedIn

Предполагаме, че тук причинителя може да е и коронавирусна инфекция, а общия брой на починалите е 965. Знаел ли щаба за тази информация и защо не се постара да успокои хората? Ако е знаел, а той трябва да я знае, защо е премълчал? Можем да продължим с въпросите, но засега ще оставим изводите на вас като припомняме, че приблизително до една пета от простудните заболявания се причиняват от коронавирусите. Епидемии от тези причинители възникват през 2 до 4 години, а честотата на инфекциите е най-висока в края на есента, зимата и началото на пролетта във връзка със събирането често на много хора в затворено помещение и намаляването на индивидуалната имунологична резистентност.
Коронавирусите са чести причинители на остри простудни респираторни заболявания и симптомите им са клинически неразличими от тези на останалите остри респираторни заболявания.

Автор: От упор