В това трудно и тежко за мнозина време винаги е много добре да има водачи, на които да вярваме и да ни вдъхват сили. За съжаление българската политическа класа с надменното си поведение през последните години сама се изолира от народа. В тези трудни времена като че ли единствен президента Румен Радев вдъхва вяра и сили на хората. През последните дни на криза сякаш президента бе единственият политик чието внимание бе насочено към обикновения човек. Именно президента бе този, който предложи мерки, които да подпомогнат както обикновения човек, така и бизнеса. За огромно съжаление, сякаш, за да докажат своята неадекватност в парламента отново станахме свидетели на противопоставяне и опит да се неглижират мерките предложени от Румен Радев.