По всичко личи, че правителството е решило да възражда комунизма! След като днес е решило да прави държавни бензиностанции, а в началото на годината наля един милиард лева в държавен ВиК холдинг. Днес министерството на финансите предлага създаването и на държавно предприятие „Държавна петролна компания“ към министъра на икономиката, която да изпълнява всички функции на държавния резерв за съхранение и обновяване на резервите на петролни енергийни продукти, но и да продава горива на гражданите, съобщиха от МФ. Основното предназначение е да се оптимизира управлението на задължителните резерви и ще се гарантира постигането им и устойчивото им поддържане в изпълнение на изискванията на европейското законодателство. С оглед подобряване на конкуренцията на пазара и осигуряване на максимално ниски цени за гражданите и бизнеса, като допълнителна дейност, компанията ще изгради в следващата една година бензиностанции на територията на цялата страна в населените места и на основните пътни артерии. Бензиностанциите на държавната компания ще осигуряват възможност за зареждане и на електромобили, в контекста на стратегията за нисковъглеродна икономика и опазване на околната среда. С цел гарантиране на максимална конкуренция на пазара на горива, лицензираните складодържатели няма да могат да отказват съхранението на горива на други вложители. Предвижда се и държавната компания да разполага със складови бази, в които да се съхраняват горива и на други вложители. По всичко личи, че създава нов-стар обект за бездънна яма, от която да се облажват определени властови кръгове, както и да се поставят вероятно на колене търговците на горива. Вероятно съвсем скоро ще бъде въведен и нов член 1 на Конституцията, а бащицата и партията му ще се превърнат в нов диктаторски модел!