Разследване на MEDIAMALL: Осъдени престъпници работят в държавната администрация, а шефовете им отказват да ги уволнят?! (ДОКУМЕНТ)

Осъдени престъпници работят в държавната администрация, а шефовете им отказват да ги уволнят?! Това не е нито виц нито някаква шега, а самата истина, за която ни сигнализираха наши източници от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

С доклад до председателя на УС на АПИ директорът на Национално тол управление го уведомява, че служителя Здравко Георгиев, който е трудови отношения с АПИ е осъден с влязла в сила присъда, че е управлявал собственото си МПС след употреба на наркотични вещества.

Видно от доклада на директора на НТУ, той е предложил срещу служителя да бъде образувано дисциплинарно производство и той да бъде освободен от заеманата длъжност в АПИ.

Вместо обаче, Здравко Георгиев да бъде незабавно уволнен, ръководството на АПИ отказва да го уволни с мотив, че била изтекла давността от два месеца за образуване на дисциплинарно производство. Така осъденият престъпник продължава да заема изключително отговорната длъжност в АПИ, както е написал директора на НТУ.

Според подателите на този сигнал, този случай не е единичен, а има и други подобни, така че не се чудете, за всичко, което се случва в АПИ и което дава отражение върху обикновените хора.

Източник: MEDIAMALL