През последните дни обществото бе подложено на жестока атака от казионните медии, които правеха всичко възможно да размият истината около скандалния запис и снимките на Борисов. Обществото бе заливано с различни небивалици и версии, за да се изкара всичко това пошъл заговор срещу Борисов. Един свободен български журналист разкри мистерията и истината за скандалния запис и снимките на Борисов.