“По повод отправените множество журналистически въпроси и с оглед установяване на обективната истина по досъдебното производство за престъпно сдружение с цел търговия с влияние”, така започва съобщението на специализираната прокуратура, което е публикувано на сайта и можете да видите тук . Прокуратурата прави за пореден път издънка публикувайки телефонен номер на лице, което не заема публична длъжност по смисъла на закона. Нещо повече, прокуратурата не пояснява какви се явяват снимките от лична кореспонденция, която е неприкосновена, освен в предвидените от закона случаи, като например когато информацията е събрана чрез законно СРС- специализирани разузнавателни средства. В съобщението е посочено. че информацията е получена от ” изготвената компютърно-техническа експертиза на мобилни устройства, ползвани от П.Б., установи, че активната комуникация на същия с П.У.” Във връзка с какво и от кого е изготвена тази експертиза прокуратурата не съобщава? Съставлява ли тази експертиза доказателство по досъдебно производство и ако да, кой е разрешил нейното разгласяване също не става ясно.

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • Gmail
 • Принтирай
 • LinkedIn

Това са публикуваните снимки с телефонен номер на тях. Ние набрахме посочения номер и получихме отговор от оператор, че същия е изключен или е извън обхват.

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • Gmail
 • Принтирай
 • LinkedIn

По-късно, вероятно разбрала за издънката си прокуратурата пусна снимките със заличен телефонен номер.

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • Gmail
 • Принтирай
 • LinkedIn

Снимката е с наименование “PRIATEL”

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • Gmail
 • Принтирай
 • LinkedIn

А тази снимка е именувана “UZ_delo1” . И вече са със заличен телефонен номер. Според юристи, чието мнение потърсихме, тази кореспонденция не сочи за извършено престъпление освен за нарушение от прокуратурата и нарушени конституционни права на гражданите, които едва ли са давали съгласие личната им кореспонденция да става публично достояние.

Автор: От упор