Мерките, които Владимир Путин обяви за справяне със заразата Covid-19 удариха здраво олигархията и оказват пълна помощ на руснаците и дребния бизнес! Вижте какви мерки обяви той:

1. Следващата седмица е обявена за неработеща…всички са в платен отпуск, за да се спре превантивно скороста на разпространение на епидемията;
2. Всички социални придобивки и надбавки в следващите 6 месеца автоматично ще бъдат изплащани без да бъде нарушаван този процес, без всякакви справки и инстанции за доказването им…;
3. Изплащането на ветераните по случай 75-та годишнина то Великата Победа ще бъдат изплатени по рано – през април, а не както беше предвидено  преди 9-ти май;
4.В следващите 3 месеца- почвайки от април на всички семейства с деца им се изплащат допълнително по 5000 рубли на всяко дете месечно и за всяко дете което е и до 3 годишно включително;
5. Всички предвидени изплащания на детски за 1 и повече дете, държавата ще продължи да ги изплаща и осигурява както е предвидено по гласуваните по рано тази година закони в дългосрочен аспект а не само по време на епидемията;
6. Във връзка с тази нова мярка за поддръжка на семействата – за децата на възраст от 3-7 години това изплащане ще бъде ускорена, за тези които се оказват в болничен ще им бъде увеличено изплащането на болничния с надбавки. Обезщетенията на хората които са регистрирани като безработни ще им бъдат увеличени от до сегашните 8000 до 12.1 хиляди рубли;
7. задължително кредитни ваканции в рамките на 6 месеца и до края на годината както за потребителските така и за ипотечните кредити без наказателни такси… . Това се отнася  за кредитите на физически лица , така и за дребния бизнес;
8. За да не се допусне ръст на безработицат, държавата ще окаже изцяло подкрепа и съдействие на бизнеса. всички предприятия и компании от малкия, средния и микро преприятията ще им се предостави отсрочване за всички данъци освен ДДС-то. Специално за микро предприятията отсрочване, не само на данъците, но и по внасяните от тях осигуровки на работниците които работят в микропредприятията.. Плюс отсрочване на всички кредити в рамките на следващите 6 месеца;
9. Предприятията оказали се в сложна ситуация, ще бъдат защитени от държавата от фалит… Мораториум в рамките на следващи 6 месеца по заявки от страна на кредиторите относно несъстоятелност на предприятия..;
10. Държавата ще прави постоянен мониторинг на всички отрасли от икономиката които се нуждаят от подкрепа …;
11. Ще бъдат намалени от 30 до 15%  осигурителните вноски за всички заплати, които са по високи от минималната.И това ще е за дълъг период от време не само по време на епидемията;
12. Всички видове доходи които изтичат към офшорки ще бъдат подоходно облагани с данъци.. За тези които изнасят своите доходи в чужбина в чуждестранни сметки във вид на дивиденти – данък  се увеличава на15%;
13. Ще бъде установен данък от процентите на банковите депозити за тези депозити които са над 1 млн. рубли….;
14. Всички допълнителни данъци и такси които държавата ще наложи – доходите от тях ще бъдат насочени изцяло в подпомагане на семейства с деца които се оказват без работа или са в болничен;
15. Държавата ще задължи всички собственици на компании, малък , среден бизнес и микропредприятия чрез подпомагане на уязвимия бизнес да не бъдат уволнявани сътрудниците и работниците в засегнатото предприятие…;

Вижте всички мерки във видеото: