Президентът Румен Радев в извънредно обръщение към народа обяви  4-ти април 2021 година за дата на парламентарните избори. Той призова институциите за пълна мобилизация, както и за спешни законодателни промени, даващи възможност на всички гласоподаватели да изразят свещенното си право на избор.

Президентът подчерта, че изборите за първи път ще се провеждат в условията на пандемия и именно институциите, които изразиха по време на консултациите своята готовност за провеждане на избори са тези, които носят отговорност за опазване здравето на гражданите.