Лихвите по кредитите, достигнали в края на миналата и началото на тази година рекордно ниски нива, започват да нарастат през второто и третото тримесечие на 2020 г., отчита БНБ в последното си издание “Икономически преглед”.

“Предвид започналото от средата на март увеличение на лихвените проценти на паричния пазар в еврозоната, особено на 6-месечния и 12-месечния ЮРИБОР, както и факта, че те се използват като референтни лихвени проценти от някои банки, е вероятно лихвените проценти по новите кредити да започнат да се повишават”, уточнява БНБ.

Други фактори, които влияят върху поскъпването на кредитите, са очакваното влошаване на доходите на кредитополучателите заради коронакризата и свързаната с това по-висока рискова премия.

Евентуалното увеличение на необслужваните заеми в банковата система в резултат от влошаването на макроикономическата среда също може да допринесе за повишаване на лихвените проценти по новите кредити, смята централната банка.

Още през април банкери предупредиха за начало на покачването на лихвите вследствие на повишения риск от разрастването на COVID-пандемията. Някои банки дори завишиха лихвите по ипотечните кредити с около 0.25-0.5 процентни пункта и така рекордно ниските нива от 2.6-2.7% се покачиха до 3.1-3.2%.

Наред с това всички банки ограничиха процента на финансиране на стойността на имота. Трезорите, които доскоро покриваха до 80% от цената, вече осигуряват 75% от нея. Други, които са предлагали до 85% финасиране, го свиха на 80%. Вече е почти невъзможно да се получи заем за жилище на груб строеж, освен ако не е проект, финансиран от съответната банка. Не се признават и доходи от наем и дивиденти, както и нежилищни имоти за обезпечение.

Почти е преустановено и банковото финансиране на работещи в секторите, които са най-силно пострадали от коронакризата – туризъм, култура, развлечения, транспорт, търговия (без магазините за хранителни стоки), спедиторска дейност, недвижими имоти. Изключения се правят само за конкретни фирми от тези сектори, с които банките имат добро партньорство. Временно банките са свалили и офертите си за кредитиране на българи, работещи в чужбина.

В момента от лихвената статистика на БНБ е видно, че за май годишният процент на разходите по ипотечен кредит в левове е средно 3.51% при 3.13 -3.25% в началото на годината.

При потребителските кредити лихвените проценти са нараснали в по-голяма степен. Прави впечатление, че през април средното ниво на лихвата е скочила на 9.72% при 7.7-7.9% предните два месеца. През май е паднала до 8.37%. Средният годишен процент на разходите по потребителските заеми се е увеличил от 9-9.36% в началото на годината до 10.33 през май.

Прогнозата на БНБ за продължаващо увеличение на лихвите е в унисон с данните за кредитирането към края на май. На фона на намаляващ кредитен портфейл банките правят по-големи разходи за обeзцeнĸa на лошите заеми – сумата за първите пет месеца на годината е 260 млн. лв., което е двата пъти повече спрямо миналата година и с 69 млн. лв. повече от април т.г.

БНБ вече отправи едно предупреждение, че се задава ръст на необслужваните кредити, което може да доведе до натиск върху доходността на кредитните институции. Именно поради тази причина БНБ запази антицикличния капиталов буфер на ниво от 0.5% за третото тримесечие на 2020 г.

В същото време БНБ очаква лихвите по депозитите да се запазят без промяна през следващите месеци. От началото на годината средните нива на новооткритите депозити в левове са 0.12-0.10%.

Основен фактор за запазването на ниските лихви по депозитите е високата ликвидност в банковата система. Наред с това БНБ прогнозира по-нататъшно увеличаване на депозитите на домакинствата заради повишената несигурност, която стимулира хората да спестяват, вместо да харчат.

Към края на март домакинствата спестяват средно около 9% от разполагаемия си доход – тенденция, валидна за последните две години, се посочва в доклада. Очакванията са през второто тримесечие този дял да се повишава именно заради пониженото потребление и нарасналата несигурност.

В същото време заради безпрецедентното спиране на работа в редица сектори на икономиката и бързото повишаване на безработицата през март и април БНБ очаква през второто и третото тримесечие на 2020 г. сривът в заетостта и доходите на домакинствата да е много по-серизен от този при предишната криза в края на 2008 г.