Едва 8,5% от земеделската земя на територията на Европейския съюз  се обработва по биологичен начин, сочат данните в Новия план за развитие на биологичното производство, представен от Европейската комисия.

Амбициозната цел на Брюксел е до 2030 г. биологичните площи да достигнат 25 на сто от обработваемата земя в Европа.

Това обаче е трудно осъществимо, казват експертите, според които реалистичната прогноза е нарастване до 15-18%.

Комисията насърчава държавите членки да разработят национални планове за биологично действие.

На този етап различията между държавите са фрапиращи, като най-много биоплощи има в Австрия – над 25 на сто, а най-малко в Малта -0,35 %.

Под 2 на сто от общата земеделска земя са площите, обработвани по биологичен начин в България.

В новия програмен период ще има екосхеми, подкрепени с бюджет от 38-58 млрд. евро за периода 2023-2027 г., като точният размер все още се дебатира.