Печалбата на банките в страната за първите два месеца на годината е 169 млн. лв. Тя е с 14 млн. лв. (+9,2%) по-голяма спрямо същия период на 2020 г., обявиха от БНБ. Разходите за обезценка на лоши заеми през януари и февруари са 89 млн. лв., което е ръст с 2 млн. лв. (+2,5%) на годишна база.

Общият размер на отпуснатите от банките кредити през февруари нараства с 283 млн. лв. и достига 70,1 млрд. лв. Увеличени са кредитите за домакинствата (с 206 млн. лв., +0,8%), и за нефинансовите предприятия (с 65 млн. лв., +0,2%).

Депозитите в банките нарастват спрямо края на януари с 1,2 млрд. лв. (+1,1%) и в края на февруари възлизат на 107,3 млрд. лв. Увеличение има при депозитите на домакинствата – с 867 млн. лв. (+1,4%), на кредитни институции – с 204 млн. лв. (+4,5%), на сектор държавно управление – със 139 млн. лв. (+4,3%) и на други финансови предприятия – с 5 млн. лв. (+0,1%). Намаление има само при депозитите на нефинансови предприятия – с 53 млн. лв. (-0,2%).

Активите на банковата система през февруари нарастват с 1,3 млрд. лв. (+1%) и достигат
125,8 млрд. лв. Собственият капитал в баланса на банките в края на февруари възлиза на 15,5 млрд. лв. и спрямо края на януари е увеличен с 66 млн. лв. (+0,4%).