На 71 г. почина проф. д-р Драгомир Драганов, дългогодишен преподавател по история в Софийския
университет, бивш депутат, съобщиха негови близки.
Проф. Драгомир Драганов е роден през 1948 г. в Плевен. През 1972 г. завършва история в Историческия
факултет на Софийския университет. От 1974 г. е асистент, от 1984-а доцент, а от 1996-а –
професор в Катедрата по нова и съвременна история. През 1980-1983 г. е преподавател по история на славянските народи в Мадридския автономенуниверситет – Испания.
Той беше депутат в 7-ото Велико народно събрание от БСП и в 38-ото НС отЕвролевицата. Съосновател и активен деец на Атлантическия клуб.
Острото му перо винаги следеше пулса на най-актуалните политически сюжети и ги анализираше проницателно.
В много текстове той разказваше изключително увлекателно за исторически събития от близкото и подалечно минало, открояваше важните тенденции зад историческите факти. Като авторитетен изследовател на модели на преходи и в частност – на българския преход проф. Драгомир Драганов остави богат материал от дълбоки анализи на последните 30 години от миналото на България.

Otupor.com поднася своите съболезнования на роднините и приятелите на проф. Драгомир Драганов.