“В крайна сметка: Извънредният закон НАЛАГА МОРАТОРИУМ НА ПЛАЩАНИЯТА НА СМЕТКИ, а всъщност – и на всички плащания?!
След няколко дни на психическо социално дистанциране, т.е. липса на активност в социалните мрежи, днес, след като беше обнародван Извънредният закон и видях какво пише в него окончателно, вече не мога да се сдържа.
На първо място ТРЯБВА да уточня, че всичко, което ще прочетете по-долу е лично мое мнение, зад което заставам с професионалната си компетентност, но въпреки това то представлява теоретични заключения. Дали така ще бъде правоприлагано, гаранции за това не давам.
На второ място – няма да отговарям на коментари и няма да правя консултации. Не и при условията на тази пълна неяснота и несигурност, в която живеем вече втора седмица, а властта само я прави още по-неясна и по-несигурна.
И сега – какво четем в чл.6 на Извънредния закон: “До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения”. Някои от последиците на забавата са изрично упоменати в закона – задължение за лихва за забава, разваляне на договора и т.н. Законът обаче казва “последициТЕ”, членувано, т.е. ВСИЧКИ последици. Изброяването е очевидно примерно (т.е. неизчерпателно), защото след това четем “включително тези за…”, т.е. наред с изброените – и всички други. Да видим кои са неупоменатите изрично последици, които обаче аз смятам, че също не могат да бъдат приложени.
Първа и основна последица от изпадането в забава, което си представлява неизпълнение, е правото на кредитора да иска изпълнение. Т.е. по силата на чл.6 КРЕДИТОРЪТ НЕ МОЖЕ ДА ИСКА ИЗПЪЛНЕНИЕ! Нито доброволно, нито съдебно. То и без това дела в момента не се образуват и не се гледат, но все пак едно е да няма практическа възможност, а съвсем друго – да е отменено правото на иск. Е, ако това не е мораториум мърху плащанията, аз не знам какво е мораториум тогава?!
Друга неупомената последица е, че кредиторът може да откаже да изпълни своето насрещно задължение. От гледна точка на доставката на ел. енергия, като най-разбираем пример – това е да ви спрат тока за неплатена сметка. В този конкретен пример спирането на тока произлиза от друго основание – Общите условия, но точният “член” в случая е без значение. Смятам, че по силата на чл.6 от Извънредния закон ел. дружеството НЯМА ПРАВО ДА СПРЕ ТОКА ЗА НЕПЛАТЕНА СМЕТКА, тъй като спирането е последица от неизпълнено задължение, а чл.6 казва, че тези последици не се прилагат.
И така, чл.6 ДЕ ФАКТО НАЛАГА МОРАТОРИУМ НА ВСИЧКИ ПЛАЩАНИЯ в гражданския оборот. Всички договори с парична престация, т.е. задължение за плащане, в момента са в юридическа “кома”. Не сте длъжни да плащате на никого, но и никой не е длъжен да плаща на вас. Въобще няма да отварям дума при това положение работодатилите длъжни ли са да плащат заплати на служителите си. Защото задължението за трудово възнаграждение е такова за “плащане на частноправни субекти”.
Спирам до тук. Моля, не ми задавайте въпроси на мен. От този текст на закона това са моите изводи. Въпросите следва да са насочени към тези, които са го приели закона в този му вид.”

адв. Димитър Стоянов