Общи условия

Всички наши статии, репортажи, интервюта и други текстове, графични и видео материали, публикувани в Информационната агенция, са собственост на ОТ УПОР, освен в случаите, когато е цитиран друг източник. Препечатването на информация от ОТ УПОР, в това число на снимки, колажи и текстове, се допуска единствено при условие да се цитира ОТ УПОР като източник, като бъде поставен и хиперлинк, който да води към Информационна агенция „ОТ УПОР“.