След протестите на природозащитници пред парламента срещу лобисткия закон на Валери Симеонов, той направи изказване в пленарна зала и оттегли предложения от законопроект за промяна на Закона за водите. Абсурдът бе пълен, тъй като Симеонов искаше да промени Закона за водите през други два закона през преходните и заключителните разпоредби, което дава възможност предложенията да се пробутат без никакъв дебат и обсъждания. Тези поправки бяха предложени от така наречените патриоти и през 2018 година, но отново бяха отхвърлени, тъй като е недопустимо водите в защитени територии като Натура 2000 да се отклоняват за МВЕЦ-ве, както искаше депутата Симеонов.