Народът буквално би шута на управляващите и прислужните им социолози, които явно срещу огромни суми в съучастие с казионните медии представят резултати от измислени изследвания, които нямат нищо общо с действителността. Ето какво показа експресно изследване с простичък въпрос изискващ и простичък отговор с да или не:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • Gmail
 • Принтирай
 • LinkedIn

На тази снимка виждате ясно, че са се отбелязали 408 граждани, а от тях 315 са гласували, което съставлява 77,2 % активност при гласуването. От тези 315 гласували 308 гражданина категорично не вярват на социолозите, които ни натрисат политици, на които хората също не вярват и не одобряват. Ето още една снимка от изследването, но друг пункт, като общия сбор на участвалите прави проучването представително.

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • Gmail
 • Принтирай
 • LinkedIn

Тук участвалите са 377, а гласувалите са 366, което съставлява активност от 97,1 % . Тази висока активност показва, че ако най-после народа осъзнае силата на масовото гласуване много трудно политиците ще могат да си разиграват коня и да ни пробутват своите патерици. В този случай от 366 гласували 360 категорично не вярват на социолозите и управляващата прослойка, която ни пробутват.

Автор: От упор