МВР продължава с опитите да предотврати дългите опашки и хаоса около смяната на милиони лични карти и задгранични паспорти. Над 3.3 млн. лични документи предстои да бъдат подменени през идните две години заради изтичаща валидност. През 2020 г. трябва да бъдат сменени 999 018 лични карти и 637 743 паспорта и почти 500000 шофьорски книжки, а през 2021 г. – съответно 1 088 116 и 563 129 документа за самоличност.

“С оглед улесняване на административното обслужване, избягване на натрупване на хора и загуба на време при обработката на подадените заявления, призоваваме гражданите да не изчакват изтичането на крайния срок на валидност на документите им и да се възползват от възможността за предсрочната им подмяна”, се посочва в съобщение на МВР.