Министърът на финансите Асен Василев представи проекта на държавния бюджет пред медиите

Министърът на финансите Асен Василев представя проекта на държавния бюджет пред медиите.

В него е заложено:

Приходи – 77,6 млрд. лв.

Разходи – 83,8 млрд. лв. или 37,7% от БВП

Брутен вътрешен продукт (БВП) – 205,8 млрд. лв.

Ръст на БВП – 3,2%

Средногодишна инфлация – 4,8% като според разчетите в края на 2024 тя би следвало да падне до 3%

Дефицит – 3% на касова основа, 2,9% на начислена основа

Държавен дълг – 23,8% от БВП

1,1 млрд. лева повече са заложени за здравеопазване заради по-високите постъпления от здравни вноски в бюджета на НЗОК в следствие на повишената средна работна заплата.

С около 590 млн. лв. повече са разчетени и средствата за образование. С тях се гарантира увеличение на учителските заплати до 125% от средното възнаграждение в страната, както и увеличение на размера на издръжката, която държавата плаща за дете в училище или детска градина.

Проектът на Бюджет 2024 ще бъде публикуван на сайта на финансовото министерство до края на деня.

„Очакваме бюджетът да влезе в Народното събрание на 22 ноември, тъй като имаме забавяне с една седмица за приемането на данъчните закони“, обясни още Асен Василев.