В началото на 2021 г. то беше преименувано в „Софекострой“ АД, за да се изчисти имиджа му, но се оказа, че продължава да е удобна трансмисия за източване на средства, заяви общинският съветник от „БСП за България“

В годишния си финансов отчет за 2020 г. „Софекострой“ АД отчита приходи в размер на 20,7 млн. лева, от които 9,7 млн. лева, или 95%, са за дейности които са му пряко възложени от Столична община, без провеждане на конкурси за обществени поръчки. Това съобщи общинският съветник от „БСП за България“ Милка Христова.

„От тези средства 4,7 млн. лева са за почистването на районите „Красно село“, „Красна поляна“ и „Люлин“ до месец април 2020 г., 7,5 млн. лева са за поддържане на паркови и градини, а около 930 хил. лева за строително-монтажни работи (СМР) за детски градини“, обясни тя.

„Разходите на дружеството за разглеждания период са в размер на около 20 млн. лева, като забележете – над 11 млн. лева са за външни услуги“, заяви Христова.

Тя добави, че най-скандалното е, че по добре познатата практика на „Чистота Искър” около 9,657 млн. лева са за „наета техника”.

„След като договорите не са с подизпълнители, а са за наем на техника, кой работи с нея, защото в „Софекострой” няма толкова работници с нужните качества“, попита Христова и допълни, че е получила объркани и неубедителни отговори.

„На практика имаме фиктивни, фалшиви договори за наем на техника, които прикриват забраненото превъзлагане на дейности на външни подизпълнители, когато си получил парите без конкурс”, каза общинският съветник от „БСП за България“.

Изключително притеснителен е фактът, че от получените 7,5 млн. лева от Столична община за поддържането на паркове и градини дружеството с новото име „Софекострой” е изразходвало за „наем на техника” почти цялата сума.

Милка Христова припомни, че лично тя и групата на БСП са поставили въпроса за посочените, а и редица други незаконни търговски практики на „Чистота Искър” още през 2019 г.

„За тези нарушения дирекция „Вътрешен одит” на Столична община извърши проверка и изготви доклад, който кметът Фандъкова удобно скри от общинските съветници и софиянци, изпращайки го в прокуратурата. Сега, след 2 години, се оказа, че новото име на дружеството е само смокинов лист, зад който продължава използването му като трансмисия за насочване на общински средства към външни подизпълнители, заобикаляйки конкурсните процедури“, каза в заключение Милка Христова.