Мафията от МВРО, която притежава няколко министерства продължава да затрупва България с вносни отпадъци! 20 чувала с пластмасови изрезки, на които стои надпис “Made in Spain”, са открили днес екоинспектори на брега на река Чая в Катуница. Те са получили сигнал за тонове смет на дигата.
Въпросните чували са били измежду боклуците. На Община Садово е съставено предписание да ги изхвърлят.

“Вместо да открият виновниците, ни карат да разчистваме отпадъците. За това няма да стигне и целият бюджет на общината”, ядосва се кметът на Садово Димитър Здравков.
Той добави, че досега администрацията му е подавала десетки сигнали до компетентните институции, че на брега на Чая се стоварват боклуци.
Съмненията им падат върху бизнесмен, който се извършва добив на инертни материали, но досега не му е направена проверка.
От областната управа на Пловдив съобщиха, че са извършили проверка на място.
Установено било депониране на голямо количество строителни, производствени и битови отпадъци, попадащи в коритото на река Чая, защитната дига и съседния на реката имот.

Отпадъците били периодично засипвани с пръст, като по този начин върху дигата на реката е образуван насип с височина от 5 до 7 метра, който е навлязъл в река Чая.
Според експертите съществува риск при високи води тези отпадъци да бъдат отнесени в реката.

Върху последния пласт на насипа са установени около 50 тона отпадъци в чували, всеки по 1325 кг с надписи „Мade in Spain“ и прикрепена към тях документация за съдържанието на чувалите.
Проверяващите са установили, че в чувалите има различен вид пластмасови парчета, ленти и ситни пластмасови стърготини.
Взети са проби, отпадъците ще се изследват и ще се направят предписания. В района на сметището са взети проби и от реката за изследване на водата.
В проверката на незаконното сметище участваха инж. Йордан Кюмюрджиев, директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация и експертът Митко Стойчев, представители на РИОСВ, Басейнова дирекция, Напоителни системи, Икономическа полиция, ДАНС и община Садово.