КС допусна делото за прекратяването на концесията на „Лукойл“ за „Росенец“

Конституционният съд (КС) допусна (частично) за разглеждане искането на президента Румен Радев да бъдат обявени за противоконституционни разпоредбите, с които се прекратява 35-годишният концесионен договор на държавата с „Лукойл“ за ползване на концесия на нефтеното пристанище „Росенец“.

Те са в Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ЗКПОМОДРДПУ). Измененията в него бяха приети от депутатите за три дни, като двете четения в пленарната зала бяха в един ден.

Както „Лекс“ писа, първият аргумент на президента да сезира КС е, че промените в закона са неясни. В тях е предвидено прекратяване на възложените концесии в едноседмичен срок, но не е посочено от кой начален момент тече той. „По този начин, без да е отправено искане от Министерския съвет за отмяна на дерогацията, Народното събрание е приело прекратяване на концесия в обхвата на чл. 5к от Регламент (ЕС) № 833/2014 г., без да е фиксиран начален момент за едноседмичният срок, в който това трябва да стане“, изтъкна Радев. И допълни, че за неяснотата допринася и това, че е предвидено измененията в ЗКПОМОДРДПУ да влязат в сила от 5 февруари 2023 г.

Другият аргумент на президента да сезира КС е начинът, по който бяха приети промените в закона. Правилникът на Народното събрание допуска две четения на закон в един ден, но само ако по време на обсъждането не са направени предложения за изменение или допълнение на законопроекта. А по време на първото му четене е имало такива заявки от депутати.

Бързането на депутатите освен неяснота оказва се е довело и до грешка. Тя е установена от КС – депутатите са приели, че изменят т. 1 от §2 на ПЗР на закона, а въпросната разпоредба не съдържа точки, а алинеи.

„Конституционният съд установява, че очевидно се отнася до фактическа грешка – вместо ал. 1 е изписана т. 1 на сочения „Параграф 2“. Тази грешка може да бъде поправена единствено от органа, приел обсъждания акт, в настоящия случай – Народното събрание, по реда, предвиден в разпоредбата на чл. 70 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание“, посочват днес конституционните съдии в определението си (пълния му текст виж тук).

Като заинтересувани институции по делото са конституирани Народното събрание, Министерският съвет, министрите на икономиката и индустрията, на транспорта и съобщенията, на правосъдието, на финансите и на енергетиката, както и Държавна агенция „Национална сигурност“.

КС кани за становище до казуса Съюза на юристите, Българската асоциация за европейско право и Българската петролна и газова асоциация.

Да дадат правното си мнение са поканени проф. д.ю.н. член-кор. Иван Русчев, проф. д-р Огнян Герджиков, проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Пламен Киров, доц. д-р Иван Стойнев, доц. д-р Мартин Белов, доц. д-р Наталия Киселова, доц. д-р Станислав Костов, доц. д-р Таня Бузева, доц. д-р Траян Конов, доц. д-р Христо Христев и доц. д-р Юлия Захариева.

Източник: news.lex.bg