Служители от НЗОК се свързаха с нас, за да разкажат, че всичко в Националната Здравно Осигурителна Каса (НЗОК) се диктува от сестрата на Красимир Каракачанов Светлана. От години същата заема ключов пост в най-важната структура на НЗОК Правна дирекция. На практика Светлана Дончева Каракачанова-Немска е участвала в назначаването на хората, заемащи ключовите постове в НЗОК. Служителите ни представиха цяла папка с протоколи за провеждани конкурси, като заявиха, че повечето са нагласявани, за да бъде назначен определен човек. Специалистите ни обръщат внимание на
ПРОТОКОЛ
№ 48/17.04.2019 г.
От проведен изпит чрез тест за длъжността „Директор на дирекция” в дирекция „Договаряне на лекарствени продукти, медицински изделия и отстъпки“ в ЦУ на НЗОК.
Хората ни обясниха, че тази длъжност е пряко свързана със скандала, който избухна преди дни за огромните разлики в цените на лекарствата на частни и държавни болници. Те ни представиха и
НАРЕДБА № 10 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА, МЕХАНИЗМА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И НА ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, ДОГОВАРЯНЕ НА ОТСТЪПКИ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМИ, ГАРАНТИРАЩИ ПРЕДВИДИМОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА БЮДЖЕТА НА НЗОК (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 67 ОТ 2011 Г., ИЗМ. И ДОП. – ДВ, БР. 48 ОТ 2014 Г., ДОП. – ДВ, БР. 62 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 14.08.2015 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 17 ОТ 2019 Г.)
В тази наредба точно и ясно е описано всичко и според специалистите няма как да има такива огромни разлики, ако в дирекция „Правна“, която се ръководи от сестрата на Каракачанов и от дирекцията за договаряне на лекарствени продукти. Според тях финансовите ресурси, които се контролират са за милиарди левове, а сестрата на Каракачанов често демонстрирала, че брат ѝ е вицепремиер и е недосегаема. Освен това същата често казвала, че съвсем скоро съпругата на Каракачанов Росица Слабакова ще бъде назначена за шеф на Софийската Апелативна Прокуратура, за което Каракачанов вече бил предявил претенции. За последното ще следим и то ще е доказателство дали между Гешев и Каракачанов има топла връзка и гаранции за прокурорски чадър.

Източник: Bnews.bg