През последните седмици партиите в парламента водят ударно преговори по различни политики, дори експерти се срещат на високо ниво. И всичко това разбира се с презумпцията, че се прави за хората! Дали наистина е така? Решихме да се допитаме до различни експерти преди да зададем важния въпрос на политиците. Избрахме си важна точка от политика здравеопазване, а именно, желанието на БСП да няма търговски дружества в здравеопазването. Въпросът, на който искахме да получим отговор е колко ще струва на данъкоплатците реализирането на тази политика? Не открихме числа в програмата на БСП. Според експертите около 5000 лични лекари работят ЕТ в частните си кабинети. От 345 болници 108 са частна собственост с вложени инвестиции за над  2 000 000 000 (два милиарда лева) останалите над 200 болници са държавни и общински с натрупани дългове за над 500 милиона лева. В системата на здравеопазването оперират и над 2000 заведения за извънболнично лечение и всички те извършват дейността си като търговски дружества, а вложените инвестиции според експерти са за милиарди левове. Тоест, ако предположим, че държавата реши да национализира частната собственост ще трябва да обезщети собствениците с няколко милиарда лева, които да платим ние данъкоплатците, а хиляди лекари, вероятно ще напуснат България, за да упражняват професията си в чужбина. Според експертите реализирането на подобна политика е опасно за страната ни, а говоренето по темата създава несигурност в този сектор и демотивация за нови инвестиции в скъпа и животоспасяваща медицинска техника. Зададохме основния въпрос на автора на тази политика БСП, вижте сами какъв отговор получихме: